Prekės - 325434-2019

11/07/2019    S132

Lenkija-Katowice: Pramoniniai grąžtai

2019/S 132-325434

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 106-260016)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Beata Wituś
El. paštas: b.witus@pgg.pl
Telefonas: +48 327161489
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa noży kombajnowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-9

Nuorodos numeris: 701902701-1
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
43611200 Pramoniniai grąžtai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės

VI dalis: Papildoma informacija

VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 106-260016

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: VI.3
Keistino teksto vieta: Informacje dodatkowe
Yra:

I. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą narzędzi umieszczonych na platformie EFO do dnia 16.7.2019 r. do godz. 10:45 natomiast, wzorce noży i spieków będących przedmiotem oferty należy dostarczyć do: Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, pokój nr 115, piętro I, POLSKA do dnia 16.7.2019 r. do godz. 10:45.

Turi būti:

I. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą narzędzi umieszczonych na platformie EFO do dnia 31.7.2019 r. do godz. 10:45 natomiast, wzorce noży i spieków będących przedmiotem oferty należy dostarczyć do: Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, pokój nr 115, piętro I, POLSKA do dnia 31.7.2019 r. do godz. 10:45.

Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 16.7.2019 r. o godz. 11:00 w:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1 pokój nr 115, I piętro, POLSKA

Turi būti:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 31.7.2019 r. o godz. 11:00 w:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, pokój nr 115, I piętro, POLSKA

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 16/07/2019
Vietos laikas: 10:45
Turi būti:
Data: 31/07/2019
Vietos laikas: 10:45
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 16/07/2019
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 31/07/2019
Vietos laikas: 11:00
VII.2)Kita papildoma informacija: