Supplies - 325492-2021

29/06/2021    S123

Belgium-Bruges: Hospital beds

2021/S 123-325492

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Postal address: Ruddershove 10
Town: Brugge
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Postal code: 8000
Country: Belgium
Contact person: mevrouw Aankoopdienst AZ
E-mail: aankoopdienst.brugge@azsintjan.be
Telephone: +32 50452222
Internet address(es):
Main address: www.azsintjan.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/330/103/2021
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst voor levering en installatie van elektrische hoog - laag ziekenhuisbedden met plaatsbezoek op 15.7.2021

Reference number: 2021-AZ-16-026-TD-AKD
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zie II.2.4)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Main site or place of performance:

Diverse locaties.

II.2.4)Description of the procurement:

Raamovereenkomst voor levering en installatie van elektrische hoog - laag ziekenhuisbedden met plaatsbezoek op 15.7.2021.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ergonomie, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Eigenschappen, gebruiksmogelijkheden, service leverancier / Weighting: 30
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Omzet van minimum 800 000 EUR op jaarbasis.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de inschrijver dient een lijst te bezorgen met minimaal twee referenties van gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste drie jaar met beschrijving van de uitgevoerde leveringen en met vermelding van de datum, locatie, opdrachtgever,contactpersoon met telefoonnummer;

2. attest van tevredenheid: minimum twee maximum vijf referenties van eerder gelijkaardige implementaties in de laatste drie jaar;

3. een overzicht van de waarborgen die betreffende de continuïteit van dienstverlening kunnen geboden worden.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Minimum twee van deze referenties;

2. Attest moet ondertekend zijn door verantwoordelijke referentiefirma; Minimum twee attesten;

3. Omschrijven van de toeleveringsketen, van productie tot levering - omschrijven van noodplannen en garanties m.b.t. de toeleveringszekerheid en/of zekerheid van dienstverlening - omschrijven van de bedrijfsstructuur.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/08/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/08/2021
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Plaatsbezoek vereist:

15.7.2021.

Zie adm. bepalingen

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 10
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
E-mail: info@raadvanstate.be
Telephone: +32 22349611
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/06/2021