Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 325500-2021

29/06/2021    S123

Netherlands-The Hague: Corporate clothing

2021/S 123-325500

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Den Haag
National registration number: 221909103
Postal address: Spui 70
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2511 BT
Country: Netherlands
Contact person: Monica Demkes
E-mail: inkooptenderdesk@denhaag.nl
Telephone: +31 703532412
Internet address(es):
Main address: http://www.denhaag.nl
Address of the buyer profile: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/622bd66669074fe0a11c1a92a4fd3ada
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/622bd66669074fe0a11c1a92a4fd3ada
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bedrijfskleding

Reference number: 20.456-GBC
II.1.2)Main CPV code
18222000 Corporate clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De gemeente Den Haag wil met de EU-aanbesteding "Bedrijfskleding 2022-2026 met kenmerk 20.456-GBC" kleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en schoeisel inkopen voor werknemers van de verschillende diensten binnen de gemeente Den Haag, die voor het uitoefenen van hun functie specifieke kleding behoeven. Daarnaast vraagt de gemeente bijbehorende dienstverlening, zoals o.a. het aanmeten van kleding en schoeisel en het vermaken van kleding (maatkleding/maatforcé).

Deze EU-aanbesteding betreft een gemeentebrede aanbesteding. Dit betekent dat alle gemeentelijke diensten die bedrijfskleding verstrekken aan hun medewerkers, gebruik kunnen maken van de raamovereenkomsten.

De gemeente Den Haag heeft ervoor gekozen om de opdracht op te delen in drie percelen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Werkkleding en bijbehorende schoeisel, persoonlijke beschermingsmiddelen en service- en dienstverlening

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
35113400 Protective and safety clothing
18830000 Protective footwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Den Haag

II.2.4)Description of the procurement:

Naar verwachting circa 3 100 kledingdragers. Omvang circa 2 650 000,- EUR.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV) / Weighting: 100
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Den Haag met een periode van maximaal drie keer één jaar worden verlengd. De gemeente behoudt zich het recht voor om, indien de initiële contractperiode naar volle tevredenheid is verlopen, als blijk van waardering de eerste twee verlengingsjaren in één keer toe te kennen.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlenging mogelijk.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Representatieve en uniforme kleding en bijbehorende schoeisel, persoonlijke beschermingsmiddelen en service- en dienstverlening

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18222000 Corporate clothing
35113400 Protective and safety clothing
18830000 Protective footwear
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Den Haag

II.2.4)Description of the procurement:

Naar verwachting circa 500 kledingdragers. Omvang circa 1 495 000,- EUR.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV) / Weighting: 100
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Den Haag met een periode van maximaal drie keer één jaar worden verlengd. De gemeente behoudt zich het recht voor om, indien de initiële contractperiode naar volle tevredenheid is verlopen, als blijk van waardering de eerste twee verlengingsjaren in één keer toe te kennen.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlenging mogelijk.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sportkleding en bijbehorende schoeisel en service- en dienstverlening

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18412000 Sportswear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Den Haag

II.2.4)Description of the procurement:

Naar verwachting circa 150 dienstkledingdragers.

Omvang circa 230 000,- EUR.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV) / Weighting: 100
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Den Haag met een periode van maximaal drie keer één jaar worden verlengd. De gemeente behoudt zich het recht voor om, indien de initiële contractperiode naar volle tevredenheid is verlopen, als blijk van waardering de eerste twee verlengingsjaren in één keer toe te kennen.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlenging mogelijk.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Facultatieve uitsluitingsgronden.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

— Eis A: verklaring omtrent verzekering beroeps c.q. bedrijfsrisico’s,

— Eis B: financiële draagkracht.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

— Eis C1 Referentieopdracht: het inmeten van maten bij een grote groep medewerkers van één organisatie — kerncompetentie A,

— Eis C2: Referentieopdracht: het leveren van duurzaam geproduceerde (bedrijfs)kleding — kerncompetentie B,

— Eis C3: Referentieopdracht: het bestellen van (bedrijfs)kleding via een online bestelsysteem — kerncompetentie C,

— Eis C4: Referentieopdracht: het innemen en duurzaam verwerken van retour gekomen (bedrijfs)kleding — kerncompetentie D,

— Eis C5: Referentieopdracht: het beheren en omruilen van verkeerd geleverde kleding door middel van een retourprocedure – kerncompetentie E,

— Eis C6: Referentieopdracht: het verstrekken van Arbo-advies op het gebied van bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) — kerncompetentie F,

— Eis D: Kwaliteitsmanagement,

— Eis E: Milieumanagement,

— Eis F: Procedures en managementsystemen voor oorsprong vezels bij productie textielproducten.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/09/2021
Local time: 10:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 703813131
Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/06/2021