Services - 325630-2017

18/08/2017    S157    Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Financial and insurance services

2017/S 157-325630

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra
National registration number: 303039520
Postal address: Lukiškių g. 2
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: 01512
Country: Lithuania
Contact person: Inga Andruškevičiūtė
E-mail: inga.andruskeviciute@vipa.lt
Telephone: +370 52034977

Internet address(es):

Main address: http://www.vipa.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/37126

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=356559
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=356559&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Finansinės priemonės valdytojo paslaugos.

II.1.2)Main CPV code
66000000 Financial and insurance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Organizuojamu pirkimu bus atrinktas finansinės priemonės valdytojas, t. y. finansų tarpininkas, kuris įgyvendins 29.6.2017 trišalės sutarties, sudarytos tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra, pagrindu įsteigto „Kultūros paveldo fondo“ lėšomis finansuojamą finansinę priemonę „Paskolos kultūros paveldui aktualizuoti, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
66000000 Financial and insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Lietuva.

II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo sutarties vykdymo metu paslaugų teikėjas (finansinės priemonės valdytojas) įsipareigoja suteikti paskolų, kuriose paslaugų teikėjo lėšos sudarytų ne mažiau kaip 919 590 EUR.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 242
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas Šalių susitarimu ne ilgesniam nei 60 mėn. laikotarpiui, jei iki pirminio sutarties galiojimo termino pabaigos bus pasiekti techninės specifikacijos 5 skyriuje reikalaujami minimalūs rezultatai.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekto Nr. 05.4.1-FM-F-307-01-0001.
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. turėti teisę verstis kreditų teikimo veikla, juos teikiant viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims.

Pateikiama. Lietuvos banko, kitos ES valstybės narės ar kitos valstybės centrinio banko funkcijas atliekančios priežiūros institucijos išduota licencija, suteikianti teisę skolinti lėšas, įskaitant su nekilnojamuoju turtu susijusias kredito sutartis, komercinių sandorių finansavimą juridiniams asmenims, ir toks skolinimas privataus ir valstybinio kapitalo subjektams nėra apribotas LR teisės aktais.

2. Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti pirkimo sąlygų 3.3 punkte.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Pateikiama: Tiekėjo banko sąskaitos išrašas, patvirtinantis disponavimą ne mažesne nei nurodyta lėšų suma ir deklaracija, patvirtinanti galimybę lėšas naudoti paskolų teikimui pagal šio pirkimo sąlygas arba sutarties, suteikiančios reikalaujamą teisę, išrašas arba kiti atitikimą reikalavimui įrodantys dokumentai.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Tiekėjas disponuoja ne mažesne kaip 5 000 000 EUR lėšų suma paskoloms teikti pagal šio pirkimo sąlygas.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Pateikiama: Deklaracija, kurioje nurodoma paskolos sutarties sudarymo data, vertė ir subjektas, kuriam išduota paskola.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus (arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) yra sudaręs bent vieną paskolos suteikimo sutartį ne mažesnei nei 500 000 EUR sumai.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties vykdymo sąlygos pateikiamos pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Sutarties sąlygos“.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/09/2017
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/09/2017
Local time: 11:45
Place:

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Vykdomas elektroninis pirkimas. Pasiūlymus gali teikti tik Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Postal code: 01501
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telephone: +370 52688003
Fax: +370 52625645

Internet address: http://www.vat.lt

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/08/2017