Services - 325699-2017

18/08/2017    S157    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Klaipėda: Architektūrinės lauko teritorijų paslaugos

2017/S 157-325699

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
Lietuva
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
El. paštas: pirkimai@klaipeda.lt
Faksas: +370 46396178
NUTS kodas: LT

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6627

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=358282
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=358282&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano keitimo parengimo paslaugos.

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71222000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Detaliojo plano keitimo parengimo paslaugos teritorijos plotas 5400 kv. m.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 16 529.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71222000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Turgaus g. 24, Klaipėda.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Detaliojo plano keitimo parengimo paslaugos teritorijos plotas 5400 kv. m.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 16 529.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

1 kartą ne ilgesniam kaip 2 mėn. laikotarpiui.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:

1) Bent 1 nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistą, kuris turi būti:

— kvalifikuotas tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimo veiklos rūšiai, architektūros projektų specializacijai ir turintį ne žemesnę nei II kvalifikacinę kategoriją, arba

— turi būti kvalifikuotas paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo veiklos rūšiai architektūrinio arba urbanistinio nekilnojamojo kultūros paveldo specializacijai ir turėti ekspertizės specialisto kvalifikacinę kategoriją.

2) Bent 1 specialistą, kuris:

— turi būti kvalifikuotas teritorijų planavimo specialistas, turintis teisę rengti teritorijų planavimo dokumentus;

— turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį rengiant teritorijų planavimo dokumentus;

— turi būti parengęs ir (ar) dalyvavęs rengiant bent 1 teritorijų planavimo dokumentus kultūros paveldo vertybių teritorijose.

3) Bent 1 kvalifikuotą geodezininką.

Pastabos:

— tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms arba visoms pareigoms, jeigu turi atitinkamą kvalifikaciją ir (ar) patirtį.

2. Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas turi būti įvykdęs bent 1 sutartį, kurios metu parengti teritorijų planavimo dokumentai.

Pastabos:

— Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta ir baigta vykdyti per paskutinius 3 metus, arba apie sutartį, kuri pradėta vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, tačiau pabaigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Tiekėjas už pavėluotai suteiktas paslaugas (pagal Sutartyje ir kalendoriniame paslaugų teikimo grafike nustatytus terminus, nepateikus Perkančiajai organizacijai pagrįstų įrodymų, pateisinančių paslaugų vėlavimą) moka Perkančiajai organizacijai 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš tiekėjui mokėtinų sumų.

2. Tiekėjui Sutartyje bus numatyta 300 EUR vertės bauda už nekokybiškai suteiktas paslaugas, netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant tiekėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš tiekėjui mokėtinos sumos. Jei paslaugos suteiktos nekokybiškai, Perkančioji organizacija nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 25/09/2017
Vietos laikas: 13:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 27/12/2017
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 25/09/2017
Vietos laikas: 13:45
Vieta:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, 1-ame aukšte, 137 kab., Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, Lietuva.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

1.Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.

2.Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131
Lietuva
Telefonas: +370 390960
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/08/2017