Supplies - 32571-2022

21/01/2022    S15

Romania-Craiova: Medical equipments

2022/S 015-032571

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
National registration number: 5002142
Postal address: Strada: Tabaci, nr. 1
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200642
Country: Romania
Contact person: DANIELA ELENA NINOIU
E-mail: scjuc.achizitiipublice@gmail.com
Telephone: +40 251502445
Fax: +40 251502445
Internet address(es):
Main address: www.scjuc.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135478
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contract de furnizare echipamente medicale prin proiectului cu titlul“ Creșterea capacității de diagnostic prin RT PCR la nivelul SCJUC în vederea asigurării unui management eficient al pacienților suspecți COVID19 din regiunea Sud – Vest Oltenia”

Reference number: 5002142_2022_PAAPD1332528
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf OUG 107/2017

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11

Observatie: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa sau marca sunt mentionate doar pentru indentificarea cu usurinta a caracteristicii solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de:„sau echivalent”

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 9 957 826.75 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Operatorii economici pot depune oferte pentru " unul sau mai multe loturi".

II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente IT indispensabile in procesul de testare si diagnosticare a infectiei cu virusul SARSCOV-2

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
48800000 Information systems and servers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO411 Dolj
Main site or place of performance:

La sediul autoritatii contractante SCJU Craiova

II.2.4)Description of the procurement:

Natura si cantitatea produselor se regasesc in caietul de sarcini.

Observatie: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa sau marca sunt mentionate doar pentru indentificarea cu usurinta a caractiristicii solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de: „sau echivalent”

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitate / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Componenta calitate / Weighting: 30
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 766 536.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“ Creșterea capacității de diagnostic prin RT PCR la nivelul SCJUC în vederea asigurării unui management eficient al pacienților suspecți COVID19 din regiunea Sud – Vest Oltenia” in cadrul POIM 2014- 2020, Axa Prioritara 9 – Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, COD SMIS: 141914

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente medicale necesare pentru cresterea capacitatii de testare genetica SARS COV2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO411 Dolj
Main site or place of performance:

La sediul autoritatii contractante SCJU Craiova

II.2.4)Description of the procurement:

Natura si cantitatea produselor se regasesc in caietul de sarcini.

Observatie: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa sau marca sunt mentionate doar pentru indentificarea cu usurinta a caractiristicii solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de: „sau echivalent”

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitate / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Componenta calitate / Weighting: 30
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 156 350.92 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“ Creșterea capacității de diagnostic prin RT PCR la nivelul SCJUC în vederea asigurării unui management eficient al pacienților suspecți COVID19 din regiunea Sud – Vest Oltenia” in cadrul POIM 2014- 2020, Axa Prioritara 9 – Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, COD SMIS: 141914

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sistem secventiere de ultima generatie necesar pentru dublarea capacitatii de secventiere, in vederea identificarii noilor tulpini SARS-COV-2

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO411 Dolj
Main site or place of performance:

La sediul autoritatii contractante SCJU Craiova

II.2.4)Description of the procurement:

Natura si cantitatea produselor se regasesc in caietul de sarcini.

Observatie: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa sau marca sunt mentionate doar pentru indentificarea cu usurinta a caractiristicii solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de: „sau echivalent”

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitate / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Componenta calitate / Weighting: 30
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 664 222.22 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Creșterea capacității de diagnostic prin RT PCR la nivelul SCJUC în vederea asigurării unui management eficient al pacienților suspecți COVID19 din regiunea Sud – Vest Oltenia” in cadrul POIM 2014- 2020, Axa Prioritara 9 – Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, COD SMIS: 141914

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente si dotari medicale necesare pentru cresterea capacitatii de testare genetica SARS COV2

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO411 Dolj
Main site or place of performance:

La sediul autoritatii contractante SCJU Craiova

II.2.4)Description of the procurement:

Natura si cantitatea produselor se regasesc in caietul de sarcini.

Observatie: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa sau marca sunt mentionate doar pentru indentificarea cu usurinta a caractiristicii solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de: „sau echivalent”

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitate / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Componenta calitate / Weighting: 30
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 370 717.61 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“ Creșterea capacității de diagnostic prin RT PCR la nivelul SCJUC în vederea asigurării unui management eficient al pacienților suspecți COVID19 din regiunea Sud – Vest Oltenia” in cadrul POIM 2014- 2020, Axa Prioritara 9 – Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, COD SMIS: 141914

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente vor fi:

1.• certificate de atestare fiscala cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.) VALABILE LA MOMENTUL PREZENTARII;

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al organului de administrare, conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.

(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

2. Ofertantii, tertii sustinatori subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.60, din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv declaratia privind neincradrarea situatiilor prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Dr. GEORGESCU EUGEN FLORIN– Manager, Ec. TANASIE GABRIELA- Director Financiar-Contabil , As. Med.Pr. OVIDIU FLORIN CATALINA- Director Ingrijiri,Dr. GEORMANEANU CRISTIANA- Director Medical, Ec. NINOIU ELENA DANIELA - Sef Birou Achizitii Publice, CJ. TOMA SIMONA Dr.COSTACHE ANCA LELIA, Dr. STREATA IOANA , Ec. JUJA DIANA.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Documentele trebuie sa fie valabile LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse similar din ultimii 3 ani cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta.Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:-procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata/valoarea corespunzatoare a produselor livrate în perioada de referinta (ultimii 3 ani);În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de asociere de subcontrctare, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia ( daca este cazul); documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/02/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/02/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la sectiunea "Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la sectiunea "Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului/invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita.

- DUAE se genereaza in SICAP (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa https://sicap-prod.e-licitatie.ro) iar completarea acestuia odata cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016

În situaţia când două sau mai multe oferte au o valoare totală egală a propunerii financiare şi sunt clasate pe acelaşi loc, în vederea departajării, autoritatea contractantă solicită noi propuneri financiare acestora.

Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect .

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022