Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 325755-2019

12/07/2019    S133

Belgium-Brüsszel: Harmonizáció, minőség és akkreditáció (HAQAA 2)

2019/S 133-325755

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate C: Innovation, International Cooperation and Sport
Postai cím: Rue Joseph II, 70
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Deirdre Lennan
E-mail: Deirdre.Lennan@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999580
Fax: +32 22963233
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5044
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5044
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Harmonizáció, minőség és akkreditáció (HAQAA 2)

Hivatkozási szám: EAC-19-2019
II.1.2)Fő CPV-kód
80000000 Oktatási és képzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A „harmonizációs, minőségügyi és akkreditációs (HAQAA 2)” kezdeményezés második szakaszának végrehajtása az afrikai felsőoktatás minőségének és harmonizációjának fejlesztése, valamint a diákok foglalkoztathatóságának és kontinens szerte való mobilitásának támogatása érdekében, az afrikai felsőoktatás minőségbiztosításának és relevanciájának, valamint a képesítések elismerése és átláthatósága fejlesztése mellett. Ez magában foglalja a HAQAA kezdeményezés első szakaszában végrehajtott tevékenységek konszolidálását és bővítését is.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevők telephelyei és Afrika

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Általános célkitűzések: az afrikai felsőoktatás minőségének és harmonizációjának fejlesztése, valamint a diákok foglalkoztathatóságának és kontinens szerte való mobilitásának támogatása.

A „harmonizációs, minőségügyi és akkreditációs (HAQAA 2)” kezdeményezés konkrét célkitűzései a következők:

1) A felsőoktatási intézmények minőségbiztosítási kultúrájának további fejlesztése;

2) Minőségbiztosítási ügynökségek felkészültsége az afrikai szabványok és iránymutatások végrehajtása céljából a minőségbiztosítás megerősítése és a régiókon átívelő koordináció fejlesztése érdekében;

3) Az Afrikai Unió pán-afrikai minőségbiztosítási és akkreditációs keretrendszer (PAQAF) végrehajtására irányuló felkészültségének fejlesztése.

A várt eredmények és tevékenységek

1) A felsőoktatási intézmények minőségbiztosítási kultúrájának további fejlesztése

— az afrikai minőségértékelő mechanizmus (AQRM) online eszköz megismertetése az egyetemekkel,

— elemzés elvégzése az értékelések eredményeire irányulóan (tendenciák és ajánlások).

2) Minőségbiztosítási ügynökségek felkészültsége az afrikai szabványok és iránymutatások végrehajtása céljából a minőségbiztosítás megerősítése és a régiókon átívelő koordináció fejlesztése érdekében

— felhasználói útmutató kidolgozása a minőségbiztosításra irányuló afrikai szabványok és iránymutatások (ASG-QA) végrehajtásához,

— képzés biztosítása a minőségbiztosítási ügynökség alkalmazottai számára, valamint ügynökségi felülvizsgálatok és tanácsadási látogatások szervezése,

— egyedi igényekre szabott regionális felkészültségfejlesztés biztosítása általánosságban az ASG-re és a PAQAF-ra vonatkozóan, valamint a meglévő regionális tevékenységek támogatása,

— kiegészítő képzési programok kidolgozása a nemzetközi minőségbiztosításra vonatkozóan azon régiók számára, amelyek még nem rendelkeznek ilyen programmal, az oktatók képzésére irányuló programot is tartalmazóan.

3) Az Afrikai Unió pán-afrikai minőségbiztosítási és akkreditációs keretrendszer (PAQAF) végrehajtására irányuló felkészültségének fejlesztése

— az Afrikai Unió oktatásra vonatkozó kontinentális menetrendért (CESA 2016–2025) felelős felsőoktatási munkacsoportjának támogatása: értekezletek szervezése, eszmecserék előmozdítása, valamint a határozatok és nyomon követési intézkedések terjesztése,

— egy technikai munkacsoport létrehozásának támogatása a pán-afrikai minőségbiztosítási és akkreditációs ügynökség mandátumának, létszámtervének és szervezeti felépítésének meghatározása érdekében, egy megvalósíthatósági tanulmány alapján.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szolgáltatások a nyertes ajánlattevőnek megbízatásba adott hasonló szolgáltatások megismétléséből állnak majd, és a következő feltételek mellett kerülnek odaítélésre: a kizárási kritériumoknak, kiválasztási kritériumoknak és az odaítélési kritériumoknak történő megfelelés.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

2018. évi éves cselekvési program és a DCI pán-afrikai programja (a 30.10.2018 keltezésű C(2018) 7378 bizottsági végrehajtási határozat 6. melléklete)

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/08/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/09/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

Európai Bizottság, Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture, Rue Joseph II, 70, 1049 Brussels, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A pályázó 2 képviselője.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Város: Brussels
Ország: Belgium
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/07/2019