Informāciju par medicīniskā aprīkojuma iepirkuma konkursiem skatiet mūsu lapā par Covid-19.

Konference par Eiropas nākotni ir jūsu iespēja paust savas idejas un palīdzēt veidot nākotnes Eiropu. Tieciet sadzirdēts!

Pakalpojumi - 325757-2019

12/07/2019    S133

Spānija-Madride: Pasākumu organizēšana par EK komunikācijas prioritātēm Spānijā — vairākkārtējs kaskādes veida pamatnolīgums

2019/S 133-325757

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, COMM — Communication, COMM.DGA1.C.MD — Madrid – Representation in Spain
Pasta adrese: Paseo de la Castellana 46
Pilsēta: Madrid
NUTS kods: ES300 Madrid
Pasta indekss: 28046
Valsts: Spānija
E-pasts: COMM-REP-ES-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4957
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4957
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pasākumu organizēšana par EK komunikācijas prioritātēm Spānijā — vairākkārtējs kaskādes veida pamatnolīgums

Atsauces numurs: COMM/MAD/2019/OP/0006
II.1.2)Galvenās CPV kods
79952000 Pasākumu organizēšanas pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Līguma vispārējais priekšmets ir palīdzēt EK pārstāvniecībai tādā ar komunikāciju saistītā darbībā Spānijā, kuras mērķis ir palielināt sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu interesi par politiskajiem notikumiem un stratēģiskajām diskusijām Eiropas Savienības līmenī. Tas jāpanāk, veicinot pasākumu un kampaņu organizēšanu (piemēram, par tādām pašreizējām ES korporatīvajām kampaņām kā InvestEU, EUandMe vai EUprotects). Papildu pakalpojumi pasākumu un darbību organizēšanai ietver preses un sociālo plašsaziņas līdzekļu darbu, lai sekmētu notikumus un aktivitātes; tomēr tie nebūs pieprasīto pakalpojumu pamatā.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79952000 Pasākumu organizēšanas pakalpojumi
79342200 Noieta veicināšanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: ES ESPAÑA
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Pasākumu organizēšana par EK komunikācijas prioritātēm Spānijā — vairākkārtējs kaskādes veida pamatnolīgums

Līguma vispārējais priekšmets ir palīdzēt EK pārstāvniecībai tādā ar komunikāciju saistītā darbībā Spānijā, kuras mērķis ir palielināt sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu interesi par politiskajiem notikumiem un stratēģiskajām diskusijām Eiropas Savienības līmenī. Tas jāpanāk, veicinot pasākumu un kampaņu organizēšanu (piemēram, par tādām pašreizējām ES korporatīvajām kampaņām kā InvestEU, EUandMe vai EUprotects). Papildu pakalpojumi pasākumu un darbību organizēšanai ietver preses un sociālo plašsaziņas līdzekļu darbu, lai sekmētu notikumus un aktivitātes; tomēr tie nebūs pieprasīto pakalpojumu pamatā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Pamatnolīgums tiek noslēgts uz sākotnējo 12 mēnešu periodu un automātiski atjaunots 3 reizes, katru reizi uz 12 mēnešiem.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

II.2.14)Papildu informācija

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 2
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 30/08/2019
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 03/09/2019
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Representación de la Unión Europea en España, Paseo de la Castellana 46, 28046 Madrid, SPĀNIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
05/07/2019