Palvelut - 325759-2019

12/07/2019    S133

Italia-Ispra: Yhteisen maatalouspolitiikan maataloustuen seurantatarkastukset – erittäin suuren erottelukyvyn ”aikapinojen” toimittaminen tuotteena tai palveluna 2019

2019/S 133-325759

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Postiosoite: Via Enrico Fermi 2749
Postitoimipaikka: Ispra (VA)
NUTS-koodi: ITC41 Varese
Postinumero: I-21027
Maa: Italia
Sähköpostiosoite: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5143
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5143
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Yhteisen maatalouspolitiikan maataloustuen seurantatarkastukset – erittäin suuren erottelukyvyn ”aikapinojen” toimittaminen tuotteena tai palveluna 2019

Viitenumero: JRC/IPR/2019/OP/2384
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72300000 Datapalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnön kohteena on hankkia otsikon mukaisia ”aikapinoja”, jotka koostuvat signaalin vaihtelusta eri aikoina (aika-akselilla) joko tuotteena tai jonkin portaalin välityksellä saatavana palveluna, josta vuoden 2019 satokauden tiedot saadaan käytettäväksi analysointia varten.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 650 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72300000 Datapalvelut
32530000 Satelliittiviestintään liittyvät laitteet
32534000 Satelliittirungot
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
32533000 Satelliittimaa-asemat
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ITC41 Varese
Pääasiallinen suorituspaikka:

Via Enrico Fermi 2749,I-21027 Ispra (VA), ITALIA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Nämä yhteisen maatalouspolitiikan (Common Agricultural Policy – CAP) "seurantatarkastukset" korvaavat tällä hetkellä käytetyt paikan päällä pinta-alaan perustuvan EU:n viljelijöille maksaman suoran tuen perusteiden oikeellisuuden varmistamiseksi tehdyt tarkastukset. Tämä muutos koskee jo satokausia 2018 ja 2019. Useat jäsenmaiden alueet toteuttavat jo hiljattain (18.5.2018) hyväksyttyä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 746/2018 artiklaa 40 valvontaan perustuvasta maataloustukien tarkistusjärjestelmästä. Nämä tarkistukset nojaavat automaattisiin yhteisen maatalouspolitiikan kelpoisuusperusteiden, sitoumusten ja velvoitteiden havainnointi-, seuranta- ja arviointimenetelmiin. Säännöllistä ja systemaattista havainnointia suoritetaan Copernicus Sentinel -satelliittikuvien tai vastaavien avulla hyödyntämällä automaattisia koneoppimistekniikoita. Mikäli näiden kuvien tarkkuus ei ole riittävä tukiratkaisun tekemiseksi, toimivaltaisen viranomaisen tulee ryhtyä asianmukaisiin jatkotoimiin. Eräs näistä mahdollisista jatkotoimista on erittäin korkean tarkkuuden satelliittikuvista saaduista tiedoista muodostettujen ”aikapinojen” hyödyntäminen. Näin voidaan täydentää automaattisiin prosesseihin syötettyjä tietoja. Tarjouspyynnön kohteena on hankkia otsikon mukaisia ”aikapinoja”, jotka koostuvat signaalin vaihtelusta eri aikoina (aika-akselilla) joko tuotteena tai jonkin portaalin välityksellä saatavana palveluna, josta vuoden 2019 satokauden tiedot saadaan käytettäväksi analysointia varten. Tämän sopimuksen enimmäisbudjetti on enintään 650 000 EUR ilman arvonlisäveroa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 650 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.14)Lisätiedot

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 059-135526
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 12/08/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 13/08/2019
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Avaustilaisuutta varten kokoonnutaan yhteisen tutkimuskeskuksen Ispran-toimipaikan sisäänkäynnin yhteydessä olevan vastaanoton luona.

Osoite: via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

2020

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/07/2019