Szolgáltatások - 325759-2019

12/07/2019    S133

Olaszország-Ispra: A KAP agrártámogatásainak megfigyelésen alapuló ellenőrzése – rendkívül nagy felbontású műholdas termékekhez vagy szolgáltatásokhoz – „idősorozatokhoz” – való hozzáférés, 2019

2019/S 133-325759

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Postai cím: Via Enrico Fermi 2749
Város: Ispra (VA)
NUTS-kód: ITC41 Varese
Postai irányítószám: I-21027
Ország: Olaszország
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5143
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5143
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A KAP agrártámogatásainak megfigyelésen alapuló ellenőrzése – rendkívül nagy felbontású műholdas termékekhez vagy szolgáltatásokhoz – „idősorozatokhoz” – való hozzáférés, 2019

Hivatkozási szám: JRC/IPR/2019/OP/2384
II.1.2)Fő CPV-kód
72300000 Adatkezelési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázat tárgya „idősorozatok”, azaz időbeli jelvariáció (időbeli tengely) önmagában termékként vagy egy olyan portálhoz való hozzáférés révén történő beszerzése, amely lehetővé teszi az információ kivonását további felhasználás céljából, a 2019. évi kampány keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 650 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72300000 Adatkezelési szolgáltatások
32530000 Műholdas távközlési berendezések
32534000 Műholdas platform
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
32533000 Műholdas földi állomások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ITC41 Varese
A teljesítés fő helyszíne:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), OLASZORSZÁG.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közös agrárpolitika (KAP) „megfigyeléssel végzett ellenőrzései” (melyek már bevezetés alatt állnak a 2018/2019. évi terménykampányok keretében) azokat a helyszíni ellenőrzéseket váltják fel, melyek jelenleg annak ellenőrzésére szolgálnak, hogy a területi alapú közvetlen támogatást megfelelően nyújtják-e az uniós gazdáknak. A 746/2018/EU végrehajtási rendelet (2018. május 18.) nemrégiben elfogadott 40. cikkének értelmében több tagállami régió megfigyelésen alapuló agrártámogatási ellenőrzési rendszert valósít meg. Ezek az ellenőrzések a KAP jogosultsági kritériumainak, kötelezettségvállalásainak és kötelezettségeinek megfigyelését, nyomon követését és értékelését szolgáló automatikus eljárásokon alapulnak. A rendszeres és szisztematikus megfigyeléseket a Kopernikusz Sentinel felvételei vagy ezekkel egyenértékű felvételek alapján hajtják végre, automatizált gép tanulási technikákat alkalmazva. Abban az esetben, ha a szóban forgó felvételek felbontása nem megfelelő a támogatásról történő megegyezéshez, az illetékes hatóságnak kell elvégeznie a megfelelő nyomon követési tevékenységet. Ezek közül az egyik a rendkívül nagy felbontású műholdas felvételekből nyert információból származó ún. idősorozatok alkalmazása, ami kiegészíti az automatikus folyamatokba bevitt információkat. A pályázat tárgya „idősorozatok”, azaz időbeli jelvariáció (időbeli tengely) önmagában termékként vagy egy olyan portálhoz való hozzáférés révén történő beszerzése, amely lehetővé teszi az információ kivonását további felhasználás céljából, a 2019. évi kampány keretében. A szerződés maximális költségvetése 650 000 EUR.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 650 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 059-135526
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/08/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/08/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

A tenderbontás találkozóhelye a JRC isprai telephelyének bejáratánál lévő recepció.

Cím: via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), OLASZORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2020

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/07/2019