Lieferungen - 325765-2022

17/06/2022    S116

Polen-Warschau: Spezialfahrzeuge

2022/S 116-325765

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 098-268365)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: WOJSKOWE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Postanschrift: ul. Koszykowa 78
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postleitzahl: 00-671
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Luciak
E-Mail: zp@wckik.pl
Telefon: +48 261845557
Fax: +48 261845135
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wckik.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup autokaru do poboru krwi

Referenznummer der Bekanntmachung: 18/D/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114000 Spezialfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wydanie oraz przeniesienie na kupującego własności jednej sztuki fabrycznie no-wego pojazdu wraz z jego zabudową stanowiącą Mobilny Punkt Poboru Krwi o parametrach technicznych i funkcjonalno-użytkowych szczegółowo opisanych w Arkuszu Asortymentowo – Cenowym zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-268365

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: