Prekės - 325923-2020

13/07/2020    S133

Lenkija-Poznań: Fotoaparatai

2020/S 133-325923

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Adresas: ul. Górecka 1
Miestas: Poznań
NUTS kodas: PL415 Miasto Poznań
Pašto kodas: 60-201
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Agnieszka Kalisz
El. paštas: agnieszka.kalisz@odnpoznan.pl
Telefonas: +48 618584779

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://odnpoznan.pl/

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://odnpoznan.pl/
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: http://miniportal.uzp.gov.pl/
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostarczenie zestawów urządzeń w ramach projektu: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

Nuorodos numeris: ODN-KG.IV/3210/11/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
38651000 Fotoaparatai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu przetargowym jest dostarczenie zestawów urządzeń w ramach projektu: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa aparatów fotograficznych ze statywem

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
38651000 Fotoaparatai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL41 Wielkopolskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Województwo wielkopolskie, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Dostawa aparatów fotograficznych ze statywem – 101 sztuk

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 1a do SIWZ – OPZ Część I

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Sąnaudos - Vardas: Cena / Lyginamasis svoris: 60
Sąnaudos - Vardas: Okres rękojmi i gwarancji / Lyginamasis svoris: 24
Sąnaudos - Vardas: Termin dostawy / Lyginamasis svoris: 16
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 35
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

RPWP.08.01.03-IZ-00-30-001/16.

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa tabletów graficznych

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30237450 Grafinės planšetės
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL41 Wielkopolskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Województwo wielkopolskie, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Dostawa tabletów graficznych – 47 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 1b do SIWZ – OPZ część II

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Sąnaudos - Vardas: Cena / Lyginamasis svoris: 60
Sąnaudos - Vardas: Okres rękojmi i gwarancji / Lyginamasis svoris: 24
Sąnaudos - Vardas: Termin dostawy / Lyginamasis svoris: 16
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 35
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

RPWP.08.01.03-IZ-00-30-001/16.

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa wizualizerów

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
38652100 Projektoriai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL41 Wielkopolskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Województwo wielkopolskie, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Dostawa wizualizerów – 5 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 1c do SIWZ – OPZ część III

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Sąnaudos - Vardas: Cena / Lyginamasis svoris: 60
Sąnaudos - Vardas: Okres rękojmi i gwarancji / Lyginamasis svoris: 24
Sąnaudos - Vardas: Termin dostawy / Lyginamasis svoris: 16
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 35
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

RPWP.08.01.03-IZ-00-30-001/16.

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej 2 dostawy sprzętu elektronicznego o łącznej wartości co najmniej:

— 100 000,00 (stu tysięcy) PLN brutto – dotyczy części I,

— 50 000,00 (pięćdziesięciu tysięcy) PLN brutto – dotyczy części II,

— 8 000,00 (ośmiu tysięcy) PLN brutto – dotyczy części III.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 14/08/2020
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 14/08/2020
Vietos laikas: 12:30
Vieta:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, sekretariat Biura projektu – parter, POLSKA

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Oprócz dokumentów wskazanych w części III niniejszego ogłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

1. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczeń i dokumentów:

a) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);

b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy);

3. formularz ofertowy – według załącznika nr 2 do SIWZ,

4. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa).

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
08/07/2020