Prekės - 325933-2020

Submission deadline has been amended by:  393049-2020
13/07/2020    S133

Lenkija-Bytom: Kompiuterinė įranga ir reikmenys

2020/S 133-325933

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bytomia
Nacionalinis registracijos Nr.: 276255269
Adresas: Parkowa 2
Miestas: Bytom
NUTS kodas: PL228 Bytomski
Pašto kodas: 41-902
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Agnieszka Strychalska
El. paštas: zamowienia@um.bytom.pl

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://umbytom.logintrade.net/rejestracja/

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://umbytom.logintrade.net/rejestracja/
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://umbytom.logintrade.net/rejestracja/
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu

Nuorodos numeris: PA.271.1.19.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30200000 Kompiuterinė įranga ir reikmenys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia pracowni do nauki zawodu w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu, ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom z podziałem na trzy części (zadania):

— zadanie 1 – drukarka 3D,

— zadanie 2 – program do projektowania,

— zadanie 3 – sprzęt komputerowy.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Drukarka 3D

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30232100 Spausdintuvai ir braižytuvai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL228 Bytomski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Bytom

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zadanie 1 obejmuje dostawę 2 sztuk drukarki 3D.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczony przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcy gwarancji i rękojmi.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Gwarancja i rękojmia / Lyginamasis svoris: 30
Kokybės kriterijus - Vardas: Funkcjonalność / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

„Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT ID projektu 010F/18.

II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 500 PLN.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Program do projektowania

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
48900000 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL228 Bytomski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Bytom

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zadanie 2 obejmuje dostawę programu do projektowania.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczony przedmiot zamówienia licencji trwającej co najmniej 60 miesięcy.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Licencja / Lyginamasis svoris: 40,08
Kaina - Lyginamasis svoris: 59,92
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

„Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT ID projektu 010F/18.

II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 3 000 PLN.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Sprzęt komputerowy

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30200000 Kompiuterinė įranga ir reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL228 Bytomski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Bytom

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zadanie 3 obejmuje dostawę sprzętu komputerowego w postaci:

a) tablicy multimedialnej;

b) drukarki laserowej;

c) urządzenia kopiującego;

d) zestawów multimedialych (tablica + rzutnik);

e) sprzętu komputerowego.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczony przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcy gwarancji i rękojmi.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Jakość / Lyginamasis svoris: 20,28
Kokybės kriterijus - Vardas: Funkcjonalność / Lyginamasis svoris: 14,92
Kokybės kriterijus - Vardas: Gwarancja i rękojmia / Lyginamasis svoris: 4,80
Kaina - Lyginamasis svoris: 60,00
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

„Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT ID projektu 010F/18.

II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2 900 PLN.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w polu informacje dodatkowe Zamawiający podaje w tym polu informacje na temat warunków oraz podstaw wykluczenia, a także klauzulę RODO.

Warunki oraz podstawy wykluczenia:

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zajdą okoliczności z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:

1) administrator Pani/-a danych os. – Prezydent Miasta Bytomia, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2, POLSKA;

2) inspektor w gminie Bytom – Katarzyna Jurczyk-Kwiecień, Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, POLSKA, pi@um.bytom.pl;

3) Pani/a dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;

4) odbiorcami Pani/-a danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych;

5) Pani/-a dane osobowe będą przechowywane do czasu zniszczenia dokumentacji postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zgodnie z umową dotyczącą dofinansowania projektu, lecz nie krócej niż przez 4 lata od zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp);

6) obowiązek podania przez Panią/-a danych osobowych bezpośrednio Pani/a dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/-a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pan/-i:

a) na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/-a dotyczących (w trakcie oraz po zakończeniu postępowania, w przypadku gdy wykonanie obowiązków z art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności nazwy lub daty postępowania);

b) na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/-a danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c) na podst. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków z art. 18 ust. 2 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem z art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania (prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/-i, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza RODO;

9) nie przysługuje Pani/-u:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych z art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Warunki realizacji zamówienia określono w postanowieniach umownych, stanowiących załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 13/08/2020
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 13/08/2020
Vietos laikas: 10:00

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (JEDZ) – wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki.

Bez wezwania Zamawiającego – 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z art. 86 ust. 5 Pzp – oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W nie krótszym niż 10 dni terminie Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

aktualne na dzień złożenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniu w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast wskazanych dokumentów składa dokumenty określone § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ze zm.

Inne informacje:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą: 60 dni.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587801

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587801

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
08/07/2020