Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 325958-2021

29/06/2021    S123

Sverige-Luleå: Utbildningsadministration

2021/S 123-325958

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Luleå kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2742
Postadress: Luleå kommun Luleå kommun
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 971 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Linda Sandström
E-post: linda.sandstrom@lulea.se
Telefon: +46 920455195
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lulea.se/
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Elevadministrativt system

Referensnummer: KLF 2021/853
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
75121000 Utbildningsadministration
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Var med och ge medborgarna i Luleå förutsättningar för ett modernt lärande!

Luleå kommuns inköpsenhet, på uppdrag av Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Arbetsmarknadsförvaltningen avser att genomföra en upphandling av ett elevadministrativt system.

Upphandlingens omfattning är tänkt att avse, förutom ett komplett elevadministrativt system, implementering/införande av det elevadministrativa systemet inkl. integrationer, ev. utbildning under avtalstiden, ev. konsultstöd samt ev. kommande utveckling av funktioner i det elevadministrativa systemet till beställarens förvaltningar och dess olika verksamheter. ​

Upphandlat elevadministrativt system är tänkt att kunna hantera alla behov som finns utifrån lagstiftning och styrdokument för beställarens samtliga användare och skolformer, dvs. förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen.

Syftet med upphandlingen är ett elevadministrativt system som tillsammans med existerande och kommande systemlösningar ger ett effektivare arbetsflöde i verksamheterna och uppnår en hög kundnöjdhet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 16 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
31711310 System för närvaroregistrering
48190000 Programvara för undervisning
48610000 Databassystem
48613000 Elektronisk databehandling
48931000 Programvara för utbildning
72212931 Programvaruutvecklingstjänster för utbildning
72246000 Konsulttjänster för system
72253200 Stödtjänster för system
75121000 Utbildningsadministration
80520000 Utbildningslokaler/system
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norrbottens län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Var med och ge medborgarna i Luleå förutsättningar för ett modernt lärande!

Luleå kommuns inköpsenhet, på uppdrag av Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Arbetsmarknadsförvaltningen avser att genomföra en upphandling av ett elevadministrativt system.

Upphandlingens omfattning är tänkt att avse, förutom ett komplett elevadministrativt system, implementering/införande av det elevadministrativa systemet inkl. integrationer, ev. utbildning under avtalstiden, ev. konsultstöd samt ev. kommande utveckling av funktioner i det elevadministrativa systemet till beställarens förvaltningar och dess olika verksamheter. ​

Upphandlat elevadministrativt system är tänkt att kunna hantera alla behov som finns utifrån lagstiftning och styrdokument för beställarens samtliga användare och skolformer, dvs. förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen.

Syftet med upphandlingen är ett elevadministrativt system som tillsammans med existerande och kommande systemlösningar ger ett effektivare arbetsflöde i verksamheterna och uppnår en hög kundnöjdhet.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
24/06/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/06/2021