Tjenesteydelser - 326028-2017

18/08/2017    S157    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Uspecificeret 

Danmark-Randers: Brandvæsen og redningstjenester

2017/S 157-326028

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Beredskab og Sikkerhed
Randers
Danmark
Kontaktperson: Niels Freudendahl
E-mail: nf@bsik.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bsik.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.bsik.dk/content/udbud-af-beredskabsopgaver
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Beredskab og Sikkerhed
Randers
Danmark
Kontaktperson: Niels Freudendahl
E-mail: nf@bsik.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bsik.dk/

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af beredskab.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
75250000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af beredskab for slukningsområderne Hinnerup og Hammel.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 — Station Hinnerup

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75250000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Station Hinnerup, omfatter et område med 1 station, der bemandes med deltidsmandskab.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 — Station Hammel

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75250000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Station Hammel, omfatter et område med 1 station, der bemandes med deltidsmandskab.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udfyldt bilag 5 — virksomhedsbeskrivelse

Udfyldt bilag 7 — tro og love-erklæring vedr. udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgiver skal opfylde mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudsbetingelserne.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Kriterier for tildeling:

Sikkerhed og arbejdsmiljø (beskrivelse) vægtes med 40 %

Pris vægtes med 40 %

Kvalitetssikring, stabil drift samt løsningsbeskrivelse vægtes med 20 %.

Der modtages alternative tilbud.

Ordregiver forbeholder sig retten til at overgå til forhandling, jf. retningslinjerne herfor i udbudsbetingelserne.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 27/09/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/08/2017