Supplies - 32604-2022

21/01/2022    S15

Poland-Krakow: Laser printers

2022/S 015-032604

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Jagielloński
National registration number: 6750002236
Postal address: ul. Gołębia 24
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-007
Country: Poland
Contact person: Artur Wyrwa
E-mail: artur.wyrwa@uj.edu.pl
Telephone: +48 126633903
Fax: +48 126633914
Internet address(es):
Main address: https://www.uj.edu.pl/
Address of the buyer profile: https://przetargi.uj.edu.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy urządzeń drukujących dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie

Reference number: 80.272.1.2021
II.1.2)Main CPV code
30232110 Laser printers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy urządzeń drukujących dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na siedem części.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drukarka laser mono - 30 szt.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30232110 Laser printers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Miasto Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Drukarka laser mono - 30 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakupy dokonywane w ramach przedmiotowego postępowania mogą być finansowane ze środków własnych Uniwersytetu, jak też w ramach projektów realizowanych przez Uniwersytet finansowanych ze środków instytucji zewnętrznych.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drukarka laser mono sieciowa - 40 szt.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30232110 Laser printers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Miasto Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Drukarka laser mono sieciowa - 40 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakupy dokonywane w ramach przedmiotowego postępowania mogą być finansowane ze środków własnych Uniwersytetu, jak też w ramach projektów realizowanych przez Uniwersytet finansowanych ze środków instytucji zewnętrznych.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drukarka laser kolor sieciowa - 30 szt.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30232110 Laser printers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Miasto Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Drukarka laser kolor sieciowa - 30 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakupy dokonywane w ramach przedmiotowego postępowania mogą być finansowane ze środków własnych Uniwersytetu, jak też w ramach projektów realizowanych przez Uniwersytet finansowanych ze środków instytucji zewnętrznych.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drukarka atramentowa kolor sieciowa - 30 szt.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
30232150 Inkjet printers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Miasto Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Drukarka atramentowa kolor sieciowa - 30 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakupy dokonywane w ramach przedmiotowego postępowania mogą być finansowane ze środków własnych Uniwersytetu, jak też w ramach projektów realizowanych przez Uniwersytet finansowanych ze środków instytucji zewnętrznych.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe -40 szt.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
30232110 Laser printers
42962000 Printing and graphics equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Miasto Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe -40 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakupy dokonywane w ramach przedmiotowego postępowania mogą być finansowane ze środków własnych Uniwersytetu, jak też w ramach projektów realizowanych przez Uniwersytet finansowanych ze środków instytucji zewnętrznych.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe -40 szt.

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
30232110 Laser printers
42962000 Printing and graphics equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Miasto Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe -40 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakupy dokonywane w ramach przedmiotowego postępowania mogą być finansowane ze środków własnych Uniwersytetu, jak też w ramach projektów realizowanych przez Uniwersytet finansowanych ze środków instytucji zewnętrznych.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono -40 szt.

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
30232110 Laser printers
42962000 Printing and graphics equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Miasto Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono -40 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakupy dokonywane w ramach przedmiotowego postępowania mogą być finansowane ze środków własnych Uniwersytetu, jak też w ramach projektów realizowanych przez Uniwersytet finansowanych ze środków instytucji zewnętrznych.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy są zawarte w projektowanych postanowieniach umowy

stanowiących załącznik do

SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/02/2022
Local time: 11:00
Place:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu narzędzia komercyjnego

https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu. Składanie i

otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy zakupowej, na zasadach

określonych w SWZ

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

10.2022

VI.3)Additional information:

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie okoliczności

określonych w art. 108 ust.

1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz stosownie do treści art. 109

ust. 1 ustawy Pzp,

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie okoliczności

określonych w art. 109 ust. 1 pkt

1, 4, 5, i od 7 do 10 ustawy Pzp.

Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SWZ.

Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, wykonawca składa:

1) JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty;

2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ złożonym do

oferty;

3) informację z KRK w zakresach podanych przez zamawiającego;

4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresach podanych

przez zamawiającego;

5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej

ZUS lub właściwego

oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS;

6) odpis lub informację z KRS lub z CEiIDG;

7) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku

przynależności do tej samej grupy

kapitałowej.

Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w

postępowaniu oraz braku

podstaw wykluczenia zawiera SWZ z załącznikami.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na

powtórzeniu podobnych

dostaw na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych

polskich (PLN).

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania

ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę:

-dla części I – Zamawiający nie wymaga wadium w tej części.

-dla części II – 1000,00 zł

-dla części III – 1500,00 zł

-dla części IV– 2500,00 zł

-dla części V– 4000,00 zł

-dla części VI– 4000,00 zł

-dla części VII– 900,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

2.1. pieniądzu;

2.2. gwarancjach bankowych;

2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r.

poz. 310, 836 i 1572).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto

zamawiającego: nr 98 1240

2294 1111 0010 3561 9764

Nr IBAN: PL98 1240 2294 1111 0010 3561 9764

Nr SWIFT: PKOPPLPW

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na

koncie zamawiającego

(dzień, godzina).

Pozostałe zapisy dotyczące wadium zawarte są w treści SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodna z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której́ zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022