darbai - 326042-2019

12/07/2019    S133    Byggentreprenader - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Linköping: Ventilationskanaler

2019/S 133-326042

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Lejonfastigheter AB
Nationellt registreringsnummer: 556477-7851
Postadress: Box 1943
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123
Postnummer: 581 18
Land: Sverige
Kontaktperson: Mikael Hedenborg
E-post: mikael.hedenborg@lejonfastigheter.se

Internetadress(er):

Allmän adress: www.lejonfastigheter.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Ventilation

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39563530
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Ventilationsarbeten

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 25 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39563530
42500000
42512300
42520000
45331000
45331200
45331210
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal för löpande underhållsarbeten avseende ventilation

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 051-116451
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Ventilation

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/07/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Rhel-Gruppen AB
Nationellt registreringsnummer: 556836-9515
Postadress: Ottargatan 10
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123
Postnummer: 582 78
Land: Sverige
E-post: benny@platslagarna.se

Internetadress: www.platslagarna.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 25 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Ventilation

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/07/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ventilationsprojekt i Linköping AB
Nationellt registreringsnummer: 556252-0980
Postadress: Norra Oskargatan 25
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123
Postnummer: 582 73
Land: Sverige
E-post: dick.wall@ventilationsprojekt.se

Internetadress: www.ventilationsprojekt.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 25 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Ventilation

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/07/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Assemblin Ventilation AB
Nationellt registreringsnummer: 556728-9177
Postadress: Gillbergagatan 37
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123
Postnummer: 582 73
Land: Sverige
E-post: kim.magnusson@assemblin.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 25 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Postadress: Brigadgatan 3
Ort: Linköping
Postnummer: 587 58
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Telefon: +46 13251100
Fax: +46 13251140

Internetadress: www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/07/2019