Bauleistung - 326103-2019

12/07/2019    S133

Polen-Warschau: Bauleistungen im Hochbau

2019/S 133-326103

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 126-307363)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojskowy Instytut Medyczny
Postanschrift: ul. Szaserów 128
Ort: Warszawa 44
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 04-141
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Garlewska
E-Mail: wi@wim.mil.pl
Telefon: +48 261818559
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wim.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.bip.wim.mil.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa budynku koszarowego dla potrzeb Poradni Wojskowego Instytutu Medycznego.

Referenznummer der Bekanntmachung: P/165/2019/SEN/WIM/MON - 74/ZP/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45210000 Bauleistungen im Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa budynku koszarowego dla potrzeb Poradni Wojskowego Instytutu Medycznego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze - załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ, oraz kosztorysy przedmiarowe - szczegółowe - załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 126-307363

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 06/08/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 04/10/2019
muss es heißen:
Tag: 12/10/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 06/08/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: