Roboty budowlane - 32611-2020

TITytułPolska-Sosnowiec: Roboty budowlane
NDNumer publikacji ogłoszenia32611-2020
PDData publikacji23/01/2020
OJNumer wydania Dz.U. S16
TWMiejscowość nabywcySOSNOWIEC
AUNazwa urzędowa nabywcyGmina Sosnowiec
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy3 - Władze lokalne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany20/01/2020
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
79421200 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
45000000 - Roboty budowlane
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
42933000 - Automaty sprzedające
71354000 - Usługi sporządzania map
34922100 - Oznakowanie drogowe
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
31523200 - Trwałe znaki informacyjne
42961000 - System sterowania i kontroli
71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
45233161 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL22B
IAAdres internetowy (URL)http://www.um.sosnowiec.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE