darbai - 326149-2019

12/07/2019    S133    - - darbai - Sutarties ar koncesijos keitimas galiojimo laikotarpiu - Atviras konkursas 

Čekija-Ústí nad Labem: Statybos darbai

2019/S 133-326149

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
44555601
Pasteurova 1
Ústí nad Labem
400 96
Čekija
Asmuo ryšiams: MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA
Telefonas: +420 222866555
El. paštas: vz@mt-legal.com
NUTS kodas: CZ042

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.ujep.cz/

Pirkėjo profilio adresas: https://ezak.ujep.cz/

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

UJEP - Novostavba budovy CPTO - Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ042
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Ústí nad Labem

II.2.4)Pirkimo aprašymas sudarant sutartį:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba novostavby budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v areálu kampusu zadavatele.

II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė mėnesiais: 17
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 123-278519

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: 001
Pavadinimas:

UJEP - Novostavba budovy CPTO - Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)

V.2)Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas
V.2.1)Sutarties sudarymo ar sprendimo dėl koncesijos suteikimo data:
13/06/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Metrostav, a.s.
00014915
Koželužská 2450/4
Praha 8-Libeň
180 00
Čekija
NUTS kodas: CZ01
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Klement, a.s.
25016695
Hliňany 18
Řehlovice
400 02
Čekija
NUTS kodas: CZ042
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (sutarties sudarymo metu;be PVM)
Bendra pirkimo vertė: 578 513 458.49 CZK

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Čekija
Telefonas: +420 542167111
El. paštas: posta@uohs.cz
Faksas: +420 542167112

Interneto adresas: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Čekija
Telefonas: +420 542167111
El. paštas: posta@uohs.cz
Faksas: +420 542167112

Interneto adresas: https://www.uohs.cz/

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
08/07/2019

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)Pirkimo aprašymas po pakeitimų
VII.1.1)Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000
VII.1.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
VII.1.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ042
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Ústí nad Labem

VII.1.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba novostavby budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v areálu kampusu zadavatele.

VII.1.5)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė mėnesiais: 17
VII.1.6)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė: 6 033 737.49 CZK
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Metrostav, a.s.
00014915
Koželužská 2450/4
Praha 8-Libeň
180 00
Čekija
NUTS kodas: CZ01
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Klement, a.s.
25016695
Hliňany 18
Řehlovice
400 02
Čekija
NUTS kodas: CZ042
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
VII.2)Informacija apie pakeitimus
VII.2.1)Pakeitimų aprašymas
Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus):

Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Ke změně dochází za účelem provedení dodatečných prací a s tím spojené úpravy ceny za zhotovení stavby. Důvodem je zjištění zhotovitele o nutnosti provést práce, které nebyly smluvním stranám známy při uzavírání Smlouvy a které jsou k provedení díla nezbytné.

VII.2.2)Pakeitimo priežastys
Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:

Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Ke změně dochází za účelem provedení dodatečných prací a s tím spojené úpravy ceny za zhotovení stavby. Důvodem je zjištění zhotovitele o nutnosti provést práce, které nebyly smluvním stranám známy při uzavírání Smlouvy a které jsou k provedení díla nezbytné.

VII.2.3)Padidėjusi kaina
Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM: 578 513 458.49 CZK
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM: 584 547 195.98 CZK