A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 326179-2016

21/09/2016    S182

Magyarország-Budapest: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése

2016/S 182-326179

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint József
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hajós-Széchy Uszoda felújítására irányuló beruházás I. ütemének megvalósítása.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges Hajós-Széchy Uszoda felújítására irányuló beruházás I. ütemének megvalósítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45310000 Villamos szerelési munka
45262650 Burkolómunkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest II. kerület Margitsziget 23801.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges Hajós-Széchy Uszoda felújítására irányuló beruházás I. ütemének megvalósítása.

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai a Hajós uszoda fedett medencetér felújításával kapcsolatosan az alábbiak:

— tető beázás mentesítéssel összefüggő feladatok,

— mennyezet szakipari javítása, betonkorrózió elleni védelemmel,

— tanmedence felújítása,

— szükséges nyílászáró javítás, csere,

— légtechnikai rendszerek szükséges felújítása,

— a szakipari felújításokhoz tartozó erős és gyengeáramú felújítások, fejlesztések.

A részletes feltételeket és a feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Előteljesítés időtartama (naptári nap) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 3. Kedvezőbb napi késedelmi kötbér (%/naptári nap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5) ponthoz:

1. Értékelési részszempont: Nettó vállalkozói díj 5 % tartalékkerettel (nettó HUF), Súlyszám: 50.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Az Ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Az eredménytelen eljárás indoka:

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződés megkötéséhez nem áll elegendő anyagi fedezet ajánlatkérő rendelkezésére. Az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét ajánlatkérő a végleges ajánlatok bontása előtt ismertette, és az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyv tartalmazza.

2) Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

a) Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., 9400 Sopron, Ipar krt. 13., adószáma: 11121426-2-08;

b) Építő és Épületkarbantartó Zrt., 1112 Budapest, Németvölgyi út 146., adószáma: 11266101-2-43;

c) Strabag-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület, adószáma: 14008915-4-44.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/09/2016