Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 326284-2019

12/07/2019    S133

Denmark-Ringsted: Electric switchboards

2019/S 133-326284

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ringsted Spildevand A/S
National registration number: 31152062
Postal address: Bragesvej 18
Town: Ringsted
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4100
Country: Denmark
Contact person: Henning Hammerich Horney
E-mail: hhh@ringstedforsyning.dk
Telephone: +45 69898051
Internet address(es):
Main address: https://permalink.mercell.com/109924496.aspx
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/109924496.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/109924496.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Prækvalifikation til rammeaftale 2020 til 2021 for indkøb af styre- og automatiktavler til grinder- og transportpumpestationer

II.1.2)Main CPV code
31214500 Electric switchboards
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Fabrikation og levering af styre- og automatiktavler monteret i dækskab.

Tryk her https://permalink.mercell.com/109924496.aspx

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 800 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK02 Sjælland
Main site or place of performance:

Ringsted Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

1) Fabrikation og levering af ca. 135 styre- og automatiktavler monteret i dækskab. Tavlerne er til brug for præfabrikerede grinder pumpestationer til tryksatte spildevandssystemer (»det åbne land«) bestykket med dykkede centrifugalpumper med skæreanordning.

Fabrikation og levering af ca. 19 styre- og automatiktavler monteret i dækskab. Tavlerne er til brug for præfabrikerede transport pumpestationer til spildevandssystemer bestykket med dykkede centrifugalpumper;

2) Tavlerne bygges efter ens koncept (dog 5 typer) med tilhørende inkorporerings erklæring for den efterfølgende CE-mærkning af pumpestationerne. Dokumentation skal dokumenteres digitalt. Diagrammer skal kunne viderebearbejdes i el-tegneprogrammet PCschematic, med fuld dynamisk funktionalitet;

3) Styre- og automatiktavlerne skal have minimum kapsling IP54 og være monteret i vejrbestandig dækskab med sokkel for nedgravning;

4) Rammeaftalen vil indeholde elementer bygget på »partnering konceptet«, således at tavleleverandøren, som en del af ydelsen i kontraktperioden, skal deltage i projektoptimering/videreudvikling af konceptet for styre- og automatiktavlerne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 800 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kan forlænges på uændrede vilkår i 2 x 12 måneder.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Ved udvælgelse blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Ringsted Spildevand A/S vælge max. 5 ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave, skønnes at have de bedste kompetencer.

Der vil i denne vurdering blive fokuseret på referencer, forsyningssikkerhed og kvalitet.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om "Økonomisk og finansiel formåen" samt "Teknisk og faglig formåen".

Med hensyn til referencer vil der ved udvælgelsen blive fokuseret på om referencerne rammer plet, herunder om der er tale om rammeaftaler.

For forsyningssikkerheden vil firmaer, der kun har begrænset andel (eller ingen andel) af produktionen i underleverance blive foretrukket.

Ansøgere med en stærk kvalitetssikring foretrækkes.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Der indgår levering af frekvensomformere som option.

Bemærk dog at denne option ikke indgår i tildelingskriteriet "Billigste pris".

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ansøgere må ikke være omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudslovens § § 135-136 samt de evt. valgte frivillige udelukkelsesgrunde i § 137.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Virksomhedens samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår.

Den "specifikke omsætning" for de seneste 3 regnskabsår, defineret som omsætningen på tavleleverancer af typen "styre- og automatiktavler til pumpestationer/pumpeinstallationer".

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ansøger (tavleleverandøren) skal inden for de seneste 3 regnskabsår have haft en "specifik omsætning" på ikke under 10 000 000 DKK.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Levering af leverancer af den anførte type (Referencer for de væsentligste opgaver som indgår i "specifik omsætning") fra de seneste 3 til 5 år.

Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol.

Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede.

Andel i underleverance.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Anfordringsgaranti på 300 000 DKK.

ORGALIME S2012 er gældende for entreprisen med de i udbuddet oplyste tilføjelser og fravigelser. Betaling sker månedsvisbagud og der betales efter regning iht. godkendte enhedspriser. Der vil være tilbagehold på 10% indtil aflevering af de enkelte delleverancer. Bygherrens betalingsfrist er 30 dage netto.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/09/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 10/09/2019
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2019

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Styre- og automatiktavler skal leveres senest 8 uger fra bestilling.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internet address: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/07/2019