We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 326390-2022

Submission deadline has been amended by:  386728-2022
17/06/2022    S116

Lithuania-Visaginas: Engineering-related scientific and technical services

2022/S 116-326390

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
National registration number: 255450080
Postal address: Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Town: Visaginas
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 31152
Country: Lithuania
Contact person: Deividas Umbrasas
E-mail: deividas.umbrasas@iae.lt
Telephone: +370 38624175
Internet address(es):
Main address: http://www.iae.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6770
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=641774
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=641774&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimas

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

KONSULTACINĖS PASLAUGOS, SUSIJUSIOS SU IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS REAKTORIŲ ŠACHTŲ SISTEMŲ IŠMONTAVIMU

II.1.2)Main CPV code
71350000 Engineering-related scientific and technical services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Konsultacinės paslaugos, susijusios su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių šachtų išmontavimu .

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71350000 Engineering-related scientific and technical services
71310000 Consultative engineering and construction services
72224000 Project management consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Paslaugų Tiekėjo buveinė(s) ir Lietuvos Respublika.

II.2.4)Description of the procurement:

Perkančioji organizacija perka paslaugas, kurios preliminariai apima:

(a) Projekto valdymo konsultacines paslaugas;

(b) Sutarčių valdymo konsultacines paslaugas;

(c) Technines-inžinerines konsultacines paslaugas.

Perkančioji organizacija planuoja sudaryti vieną ar kelias pagrindines sutartis dėl kiekvienos iš nurodytų paslaugų rūšių atskirai ir/arba dėl kelių paslaugų rūšių kartu pasirinktinai.

Įsigytų paslaugų apimtis priklausys nuo faktinio perkančiosios organizacijos poreikio, kai:

• Minimali perkamų "in situ" paslaugų apimtis, kurią perkančioji organizacija planuoja įsigyti, sudaro 1000 žmogaus darbo dienų.

• Nuotolinių paslaugų perkančioji organizacija galės įsigyti tiek, kol "in situ" ir nuotolinių paslaugų bendra vertė neviršys preliminariosios sutarties kainos.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 2190
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Preliminarioji sutartis Šalių susitarimu gali būti pratęsta 2 kartus ne ilgesniems kaip 6 mėnesių laikotarpiams (iš viso 365 kalendorinės dienos), jei Preliminariosios sutarties suma nėra išnaudota.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Pirkimas finansuojamas Ignalinos programos projekto Nr. TSG.01 lėšomis.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindų jo pašalinti iš pirkimo.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Tuo atveju, jeigu Teikėjas atsisako sudaryti Pagrindinę sutartį nepasibaigus joje numatytam terminui, arba jei Pagrindinė sutartis nėra sudaryta arba ji neįsigalioja dėl priežasčių, už kurias atsako Teikėjas arba kurios yra priskirtinos Teikėjui, Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Teikėjo sumokėti baudą, kurios vertė yra 5% nuo nesudarytos ar atsisakomos sudaryti Pagrindinės sutarties maksimalios kainos. Baudos sumokėjimo terminas yra 45 dienos skaičiuojamos nuo Pirkėjo reikalavimo sumokėti baudą išsiuntimo Teikėjui dienos.

Pirkėjas, gavęs iš Teikėjo Sutarties vykdymo dokumentus, patikrina juos ir nustatęs, kad dokumentuose pateikta informacija apie Teikėjo suteiktas Paslaugas yra teisinga, suteiktos Paslaugos atitinka Sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 45 dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos sumoka pateiktoje e. sąskaitoje nurodytą sumą Teikėjui į jo nurodytą banko sąskaitą.

Avansinis mokėjimas tiekėjui nemokamas.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo tikslas yra teikti konsultacines paslaugas pirkimo sutarties „Inžinerinės paslaugos, susijusios su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių šerdžių išmontavimu“, kurios trukmė 7 m. įgyvendinimo metu, bei vadovaujantis VPĮ 86 str. 5 d. 6 p., atitinkamai šią sutartį būtina sudaryti ilgesniam nei ketveri metai laikotarpiui.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/07/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 9 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/07/2022
Local time: 09:45
Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su

elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų

nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Stebėtojai į komisijos

posėdžius nekviečiami.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalą. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui turi būti pateikiama pirmo pareikalavimo, besąlyginė, neatšaukiama banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas ne mažesnei kaip 300.000,00 eurų sumai.

Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo elektroninį originalą, pasirašytą užtikrinimą išdavusio juridinio asmens galiojančiu kvalifikuotu elektroniniu parašu arba popierinį dokumento originalą pasirašytą fiziniu parašu. Popierinis dokumento originalas įteikiant asmeniškai, atsiunčiant paštu ir/ar per kurjerį pirkimo dokumentuose nurodytu adresu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Panevėžio apygardos teismas
Postal address: Elektros g. 9
Town: Panevėžys
Country: Lithuania
E-mail: panevezio.apygardos@teismas.lt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/06/2022