Palvelut - 326547-2017

19/08/2017    S158

Ranska-Valenciennes: Junissa käytettävien radioviestintälaitteiden arkkitehtuuria koskeva tutkimus

2017/S 158-326547

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin rautatievirasto
Postiosoite: 120 rue Marc Lefrancq
Postitoimipaikka: Valenciennes
NUTS-koodi: FRE11 Not specified
Postinumero: 59300
Maa: Ranska
Yhteyshenkilö: Mr Thomas Borriello
Sähköpostiosoite: Procurement@era.europa.eu
Puhelin: +33 327096501
Faksi: +33 327096650
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.era.europa.eu/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2787
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2787
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: rautatiet.

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Junissa käytettävien radioviestintälaitteiden arkkitehtuuria koskeva tutkimus

Viitenumero: ERA 2017 31 OP.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71241000 Toteutettavuustutkimus, neuvontapalvelut, analyysit
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena on toimittaa tietoja ja päätelmiä soveltuvimmista vaihtoehdoista junissa käytettävien viestintäjärjestelmien arkkitehtuurikonsepteiksi, joiden avulla voidaan tarjota riittävä joustavuus käyttäjien nykyisten ja tulevien tarpeiden tukemiseksi sekä muihin radiotekniikoihin, radiotaajuuksiin ja sovelluksiin liittyvien muutosten mahdollistamiseksi järjestelmän käyttöiän aikana (arviolta vuosina 2020–2040) niin, että ajantasaistamistoimilla on matalat kustannukset. Näin ollen on tarkasteltava ohjelmistoarkkitehtuurin lisäksi myös laitteistoarkkitehtuuria. Erityistä huomiota on kiinnitettävä sellaisia radiosovelluksia koskevaan tukeen, jotka ovat tällä hetkellä pakollisia ohjausta, hallintaa ja merkinantoa (control-command and signalling – CCS) koskevien yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (YTE) mukaisesti.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 200 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FRE11 Not specified
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena on toimittaa tietoja ja päätelmiä soveltuvimmista vaihtoehdoista junissa käytettävien viestintäjärjestelmien arkkitehtuurikonsepteiksi, joiden avulla voidaan tarjota riittävä joustavuus käyttäjien nykyisten ja tulevien tarpeiden tukemiseksi sekä muihin radiotekniikoihin, radiotaajuuksiin ja sovelluksiin liittyvien muutosten mahdollistamiseksi järjestelmän käyttöiän aikana (arviolta vuosina 2020–2040) niin, että ajantasaistamistoimilla on matalat kustannukset. Näin ollen on tarkasteltava ohjelmistoarkkitehtuurin lisäksi myös laitteistoarkkitehtuuria. Erityistä huomiota on kiinnitettävä sellaisia radiosovelluksia koskevaan tukeen, jotka ovat tällä hetkellä pakollisia ohjausta, hallintaa ja merkinantoa (CCS) koskevien yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (YTE) mukaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 11
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 18/09/2017
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19/09/2017
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

viraston toimitilat.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso hankinta-asiakirjat.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
Maa: Luxemburg
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
09/08/2017