Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 326547-2017

19/08/2017    S158

Frankrike-Valenciennes: Undersökning om arkitekturen avseende fordonsbaserad radiokommunikationsutrustning

2017/S 158-326547

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens järnvägsbyrå
Postadress: 120 rue Marc Lefrancq
Ort: Valenciennes
Nuts-kod: FRE11 Not specified
Postnummer: 59300
Land: Frankrike
Kontaktperson: Mr Thomas Borriello
E-post: Procurement@era.europa.eu
Telefon: +33 327096501
Fax: +33 327096650
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.era.europa.eu/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2787
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2787
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: järnvägar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning om arkitekturen avseende fordonsbaserad radiokommunikationsutrustning

Referensnummer: ERA 2017 31 OP.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71241000 Genomförbarhetsstudie, rådgivning och analys
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Huvudsyftet med undersökningen är att tillhandahålla information och slutsatser om de mest lämpliga alternativen vad gäller arkitekturkoncept för fordonsbaserat kommunikationssystem, genom vilka tillräcklig flexibilitet för att stödja nuvarande och framtida användarbehov skulle kunna tillhandahållas, för att möjliggöra förändringar kopplade till andra radiotekniker, radiofrekvenser och tillämpningar under dess livstid – ungefär mellan 2020 och 2040 – till låga kostnader för uppdateringsverksamhet. Därmed ska inte bara programvaruarkitekturen undersökas, utan även maskinvaruarkitekturen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas stödet för radiotillämpningar som för närvarande är obligatoriska i TSD Trafikstyrning och signalering (Control-Command and Signalling – CCS).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRE11 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Huvudsyftet med undersökningen är att tillhandahålla information och slutsatser om de mest lämpliga alternativen vad gäller arkitekturkoncept för fordonsbaserat kommunikationssystem, genom vilka tillräcklig flexibilitet för att stödja nuvarande och framtida användarbehov skulle kunna tillhandahållas, för att möjliggöra förändringar kopplade till andra radiotekniker, radiofrekvenser och tillämpningar under dess livstid – ungefär mellan 2020 och 2040 – till låga kostnader för uppdateringsverksamhet. Därmed ska inte bara programvaruarkitekturen undersökas, utan även maskinvaruarkitekturen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas stödet för radiotillämpningar som för närvarande är obligatoriska i TSD Trafikstyrning och signalering.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 11
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/09/2017
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/09/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

Byråns lokaler.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se upphandlingsdokumenten.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/08/2017