Blago - 326571-2017

19/08/2017    S158    Sodišče Evropske unije - Blago - Obvestilo o oddaji naročila - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Gradnja 2 zastekljenih površin v kletnih prostorih stavb Erasmus in Thomas More

2017/S 158-326571

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Blago

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Sodišče Evropske unije
plateau de Kirchberg
Luxembourg
2925
Luksemburg
Kontaktna oseba: Michel Folschweiller
Telefon: +352 43031
E-naslov: michel.folschweiller@curia.europa.eu
Telefaks: +352 43033637
Šifra NUTS: LU

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://curia.europa.eu/jcms

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Gradnja 2 zastekljenih površin v kletnih prostorih stavb Erasmus in Thomas More.

Referenčna številka dokumenta: COJ-PROC-17/004.
II.1.2)Glavna koda CPV
45400000
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Gradnja 2 zastekljenih površin (steklo razreda BR6) na parkiriščih stavb Erasmus in Thomas More.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 552 465.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Šifra NUTS: LU00
II.2.4)Opis javnega naročila:

Gradnja 2 zastekljenih površin (steklo razreda BR6) na parkiriščih stavb Erasmus in Thomas More.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ne obstajajo.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2017/S 073-138611
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naslov:

Gradnja 2 zastekljenih površin v kletnih prostorih stavb Erasmus in Thomas More

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
09/08/2017
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Bouvy S.A.
Soleuvre
Luksemburg
Šifra NUTS: LU
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 450 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 552 465.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Splošno sodišče Evropske unije
Luxembourg
2925
Luksemburg
Telefon: +352 43031
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.

Vložitev pritožbe Evropskemu varuhu človekovih pravic ne razveljavi navedenega skrajnega roka in ne postavi novega skrajnega roka za vložitev pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
09/08/2017