Varer - 326573-2017

19/08/2017    S158

Tyskland-Karlsruhe: Levering af et scanningselektronmikroskop til analyse af nukleart materiale

2017/S 158-326573

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Joint Research Centre (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.III.8 — Waste Management
Postadresse: PO Box 2340
By: Karlsruhe
NUTS-kode: DE12 Karlsruhe
Postnummer: 76125
Land: Tyskland
Kontaktperson: Public Procurement
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/jrc/

Internetadresse for køberprofilen: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2725
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af et scanningselektronmikroskop til analyse af nukleart materiale.

Sagsnr.: JRC/KRU/2017/G.III.8/0079/OC.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38511100 Elektronrastermikroskoper
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

JRC Karlsruhe planlægger at indkøbe et scanningselektronmikroskop til støtte for de igangværende undersøgelser om nukleare brændslers og materialers sikkerhed. Med henblik på effektiv karakterisering af meget heterogene materialer, såsom bestrålet nukleart brændsel, hvad angår kemiske, mekaniske, fysiske og termiske egenskaber, er det nødvendigt at karakterisere de specifikke faser og/eller områder, der dannes under bestråling. Projektet med et scanningselektronmikroskop, der er planlagt her, vil i høj grad bidrage til at identificere faser eller områder af interesse for direkte karakterisering. Det vil forbedre vurderingen af, hvor sikre forskellige sammensætninger, der anvendes eller påtænkes anvendt som nukleart brændsel eller materiale, er. De vigtigste materialer, der skal undersøges, er bestrålet brændsel til de nuværende (UO2-, MOX-) og fremtidige nukleare reaktorer, forskellige matricer til bortskaffelse af højaktivt affald og strukturelle nukleare materialer. Analyse af billedmateriale, materialemikrostruktur og sammensætning skal udføres med scanningselektronmikroskopet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 650 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38511100 Elektronrastermikroskoper
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DE12 Karlsruhe
Hovedudførelsessted:

Europa-Kommissionen, JRC Karlsruhe, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, TYSKLAND.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af et scanningselektronmikroskop til analyse af nukleart materiale.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 650 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 33
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der bedes givet tilbud på følgende optionelle behov:

— anden energidispersiv røntgendetektor

— diffraktionsdetektor til tilbagespredte elektroner.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2725

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/09/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/09/2017
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Kommissionen, JRC Karlsruhe, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, TYSKLAND.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/08/2017