Varor - 326573-2017

19/08/2017    S158    Europeiska kommissionen - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Tyskland-Karlsruhe: Tillhandahållande av ett svepelektronmikroskop för användning vid analys av kärnämnen

2017/S 158-326573

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Joint Research Centre (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.III.8 — Waste Management
Postadress: PO Box 2340
Ort: Karlsruhe
Nuts-kod: DE12 Karlsruhe
Postnummer: 76125
Land: Tyskland
Kontaktperson: Public Procurement
E-post: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/

Upphandlarprofil: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2725
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av ett svepelektronmikroskop för användning vid analys av kärnämnen

Referensnummer: JRC/KRU/2017/G.III.8/0079/OC.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
38511100 Svepelektronmikroskop
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

JRC Karlsruhe planerar att köpa in ett svepelektronmikroskop för att understödja de nuvarande undersökningarna om säkerhet avseende kärnbränslen och kärnämnen. För att på ett effektivt sätt karakterisera mycket heterogena ämnen såsom bestrålat kärnbränsle i fråga om kemiska, mekaniska, fysikaliska och termiska egenskaper är det nödvändigt att karakterisera specifika etapper och/eller regioner som bildas vid bestrålning. Upplägget med svepelektronmikroskopet (scanning electron microscope – SEM) som planeras här kommer att bidra avsevärt till att skilja ut etapper eller regioner av intresse för direkt karakterisering. Detta kommer att förbättra bedömningen av säkerheten avseende olika sammansättningar som används eller som föreslås för tillämpningar som kärnbränsle eller kärnämne. De huvudsakliga material som undersöks är bestrålade bränslen för nuvarande (urandioxid [uranium oxide – UO2], MOX) och framtida kärnreaktorer, olika matriser för bortskaffande av högaktivt avfall och strukturella kärnämnen. Analys av sammansättning, bildåtergivning och ämnets mikrostruktur kommer att utföras med svepelektronmikroskopet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 650 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38511100 Svepelektronmikroskop
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE12 Karlsruhe
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Europeiska kommissionen, JRC Karlsruhe, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, TYSKLAND.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tillhandahållande av ett svepelektronmikroskop (SEM) för användning vid analys av kärnämnen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 650 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 33
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

En offert på följande frivilliga krav begärs:

— En andra energidispersiv röntgendetektor (energy dispersive X-ray – EDX).

— Detektor för bakåtspridd elektrondiffraktion (electron back scattered diffraction – EBSD).

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2725

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/09/2017
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/09/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europeiska kommissionen, JRC Karlsruhe, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, TYSKLAND.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/08/2017