TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Varor - 326652-2018

27/07/2018    S143    - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Frankrike-Besançon: Industrirobotar

2018/S 143-326652

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Région Bourgogne-Franche-Comte
4 square Castan — CS 51857
Besançon Cedex
25031
Frankrike
Telefon: +33 380444010
E-post: pauline.petitjean@bourgognefranchecomte.fr
Nuts-kod: FRC

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.bourgognefranchecomte.fr

Upphandlarprofil: http://www.marches.e-bourgogne.fr

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Acquisition d'équipements et systèmes pluri-technologiques didactises: pilote de régulation multi-boucles

Referensnummer: 201802F02002
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42997300
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Le présent marché a pour objet l'acquisition d'équipements et systèmes pluri-technologiques didactisés. Il concerne l'acquisition d'un pilote de régulation multi-boucles. Il est passé dans le cadre d'un appel d'offres ouvert en application des articles 42-1º a) de l'ordonnance 2015-899 du 23.7.2015 et des articles 66, 67, 68 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatifs aux marchés publics.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 25 250.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42997300
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Le présent marché a pour objet l'acquisition d'équipements et systèmes pluri-technologiques didactisés. Il concerne l'acquisition d'un pilote de régulation multi-boucles. Il est passé dans le cadre d'un appel d'offres ouvert en application des articles 42-1º a) de l'ordonnance 2015-899 du 23.7.2015 et des articles 66, 67, 68 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatifs aux marchés publics.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Équipement / Viktning: 30
Kvalitetskriterium - Namn: Prestations / Viktning: 30
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

2 variantes à l'initiative de l'acheteur et à réponse facultative: VAF nº 1: Travaux pratique VAF nº 2: Serpentin Pour le descriptif cf. CCTP (+ document réponse) annexé à l'acte d'engagement. Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté retiendra ou non les variantes à l'initiative de l'acheteur au titre de la présente consultation. Ce choix sera précisé dans la lettre de notification.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 049-107497
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2018.02F02.0084
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29/05/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Pignat
Genas
Frankrike
Nuts-kod: FR
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 25 250.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunal administratif de Besançon
30 rue Charles Nodier
Besançon Cedex
25044
Frankrike
Telefon: +33 381826000
E-post: greffe.ta-besancon@juradm.fr

Internetadress: http://www.besancon.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Greffe du tribunal administratif de Besançon
30 rue Charles Nodier
Besançon Cedex
25044
Frankrike
Telefon: +33 381826000
E-post: greffe.ta-besancon@juradm.fr

Internetadress: http://www.besancon.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/07/2018