Lieferungen - 326709-2019

12/07/2019    S133    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Gabrovo: Arzneimittel

2019/S 133-326709

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r Tota Venkova“ AD
Nationale Identifikationsnummer: 107507217
Postanschrift: ul. „D-r Iliev Detskiya“ No. 1
Ort: Gabrovo
NUTS-Code: BG322
Postleitzahl: 5300
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Petya Popova — spetsialist „Obshtestveni porachki“
E-Mail: targovembalgabrovo@gmail.com
Telefon: +359 66800638
Fax: +359 66804424

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mbalgabrovo.com/

Adresse des Beschafferprofils: http://zop.mbalgabrovo.com/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово, разделена в 13 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в глава 2 „Техническа спецификация“.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция „Лекарствени продукти за перитонеална диализа (Isotonic Solutions for peritoneal dialysis)“

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG322
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.01. Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Sodium Lactate, Sodium chloride, Magnesium chloride, Calcium Chloride. Количество активно вещество: 13,6 g/l, 4,48 g/l, 5,38 g/l, 0,051 g/l, 0,184 g/l (1,36 % w/v) — 2 000 ml B05DB бр. 2 200 22 110,00

1.02. Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Sodium Lactate, Sodium chloride, Magnesiumnew chloride, Calcium Chloride. Количество активно вещество: 13,6 g/l, 4,48 g/l, 5,38 g/l, 0,051 g/l, 0,184 g/l (1,36 % w/v) — 5 000 ml B05DB бр. 500 9 775,00

1.03. Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Sodium Lactate, Sodium chloride, Magnesium chloride, Calcium Chloride. Количество активно вещество: 22,7 g/l, 4,48 g/l, 5,38 g/l, 0,051 g/l, 0,184 g/l (2,27 % w/v) — 2 000 ml B05DB бр. 720 7 236,00

1.04. Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Sodium Lactate, Sodium chloride, Magnesium chloride, Calcium Chloride. Количество активно вещество: 22,7 g/l, 4,48 g/l, 5,38 g/l, 0,051 g/l, 0,184 g/l (2,27 % w/v)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Повече информация може да откриете на http://zop.mbalgabrovo.com/auction/246/

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция „Медицински изделия за перитонеална диализа, съвместими с обособена позиция № 1“

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG322
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2.01. APD за възрастни: APD система — дренажен сет Х 15 литра — бр. 500 25 4 500,00

2.02. APD за възрастни: APD система (касета с органайзер) за машини с активна инфузия и дренаж — бр. 750 15 450,00

2.03. Клампи — бр. 10 28,00

2.04. Кaпачка за ПД — бр. 5 000 4 250,00

2.05. Перитонеални катетри за възрастни с 2 дакронови маншона и дължина 57 см — бр. 4 932,00

2.06. Перитонеални катетри за възрастни с 2 дакронови маншона и дължина 62 см — бр. 4 932,00

2.07. Титаниев адаптор — бр. 6 497.,10

2.08. Трансфер сет — бр. 6 248,40

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Повече информация може да откриете на http://zop.mbalgabrovo.com/auction/246/

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция „Разтвори за бикарбонатна хемодиализа“

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG322
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3. Обособена позиция „Разтвори за бикарбонатна хемодиализа“

3.01. Acid Bicarbonate Hemodialysis Concentrate — CHD A13, x 1 liter (Barrel PET of 5 lit.) — литър 28 500 28500.00

3.02. ACID BICARBONATE Hemodialysis Concentrate — CHD A14, x 1 liter (Barrel PET of 5 lit.) — литър 14 500 15950.00

3.03. Basic BICARBONATE Hemodialysis Concentrate 8,4 %, x 1 liter (Barrel PET of 6 lit.) — литър 50 000 42500.00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Повече информация може да откриете на http://zop.mbalgabrovo.com/auction/246/

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция „Кръвни линии“. Да осигуряват кръвен дебит, необходим за провеждането на ефективно диализно лечение. Надеждна и сигурна изработка, елиминираща риска от кръвозагуби следствие на утечк

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG322
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.01. Кръвни линии:

Да са снабдени с инфузионна система и диаметър на чорапа на венозната кръвна линия 22 мм. Конусовиден дизайн на иглата (Pencil Point), за избягване на изкривяване при пробиване на банки. Да са снадбдени с клампи със съответния цвят — червен и син. Дължина на артериалната кръвна линия от 3,7 м до 4,0 м. Дължина на венозната кръвна линия от 2,7 м до 3,0 м — к-кт 9 000 33300.00

4.02. Кръвни линии:

Да са снабдени с инфузионна система и диаметър на чорапа на венозната кръвна линия 30 мм. Конусовиден дизайн на иглата (Pencil Point), за избягване на изкривяване при пробиване на банки. Съответната венозна и артериална част да са снадбдени с клампи със съответния цвят — червен и син. Дължина на артериалната кръвна линия от 4,5 м. до 5,0 м. Дължина на венозната кръвна линия от 3,1 м. до 3.4 м — к-кт 500 1 540,00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Повече информация може да откриете на http://zop.mbalgabrovo.com/auction/246/

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция „Фистулни игли“. Артериално-венозен фистулен комплект, пакет от 2 игли — артериална и венозна. Да травмират минимално трайния съдов достъп на пациента. Подходящи за пунктиране на п

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG322
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

5. Обособена позиция „Фистулни игли“. Артериално-венозен фистулен комплект, пакет от 2 игли — артериална и венозна. Да травмират минимално трайния съдов достъп на пациента. Подходящи за пунктиране на по-грацилни A V фистули, както и на синтетични съдови протези. Свободно въртящи се „крилца“, цветово кодирани за артериалната и венозната. Окомплектовани с цветово кодирани оклузивни клампи и за двете игли. Сигурно и безопасно свързване към кръвните линии чрез конектори тип „луер“

5.01. Игла фистулна 15G 25 mm (комплект) — к-кт 500 600,00

5.02. Игла фистулна 15G 30 mm (комплект) — к-кт 500 600,00

5.03. Игла фистулна 16G 25 mm (комплект) — к-кт 5 500 6600,00

5.04. Игла фистулна 17G 25 mm (комплект) — к-кт 300 360,00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Повече информация може да откриете на http://zop.mbalgabrovo.com/auction/246/

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция „Катетри централен венозен път (ЦВП)“. Подкожно тунелизиран катетър за ХД (траен съдов достъп). Двойно луменен, силиконизиран или полиуретанов, рентгеноконтрастен, еластичен. Външен

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG322
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

6. Обособена позиция „Катетри централен венозен път (ЦВП)“. Подкожно тунелизиран катетър за ХД (траен съдов достъп). Двойно луменен, силиконизиран или полиуретанов, рентгеноконтрастен, еластичен. Външен диаметър: овал приблизително 3,3х5,9 mm. Вътрешен диаметър на лумена: 2 mm.

6.01. Катетър — ЦВП дължина 190 mm от маншона до върха. Позициониране на венозния порт в Superior vena cava (SVC) и на артериалния порт в Right atrium. — бр. 25 8 750,00

6.02. Катетър — ЦВП дължина 230 mm от маншона до върха — бр. 15 5 250,00

6.03. Катетър — ЦВП дължина 280 mm от маншона до върха — бр. 5 1 750,00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Повече информация може да откриете на http://zop.mbalgabrovo.com/auction/246/

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция „Катетри за временен съдов достъп“. Да не се пречупват. Да са термосенсибилни, от полиуретан и при телесна температура да са меки и огъваеми. Да позволяват получаването на кръвен деб

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG322
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

7. Обособена позиция „Катетри за временен съдов достъп“. Да не се пречупват. Да са термосенсибилни, от полиуретан и при телесна температура да са меки и огъваеми. Да позволяват получаването на кръвен дебит, достатъчен за провеждането на ефективно диализно лечение. Минимално да травмират централния венозен съд, в който са поставени. Да са окомплектовани с необходимите за поставянето им материали — пункционна игла, водач, разширител и скалпел. Да са рентген позитивни, 0,00

7.01. Катетър феморален двулуменен 8G, 20 22 cm — бр. 20 560.00

7.02. Катетър югуларис двулуменен 8G, 15—18 cm — бр. 30 840.00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Повече информация може да откриете на http://zop.mbalgabrovo.com/auction/246/

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция „Катетри за постоянен съдов достъп“. Материал: полиуретан. Съдържание на на сета: катетър, въвеждаща игла, водач, дилататор 2 бр., разцепващ се въвеждащ дилататор, тунелизатор

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG322
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

8. Обособена позиция „Катетри за постоянен съдов достъп“. Материал: полиуретан. Съдържание на на сета: катетър, въвеждаща игла, водач, дилататор 2 бр., разцепващ се въвеждащ дилататор, тунелизатор

8.01. Катетър за постоянен съдов достъп. Размер на катетъра: 14.5 F x 24 cm. Разстояние от върха на катетъра до маншона 19 cm, бр. 25 8 875,00

8.02. Катетър за постоянен съдов достъп. Размер на катетъра: 14.5 F x 28 cm. Разстояние от върха на катетъра до маншона 23 cm, бр. 15 5 325,00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Повече информация може да откриете на http://zop.mbalgabrovo.com/auction/246/

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция „Хемоперфузори“. Материал на корпуса: полипропилен. Дължина 245 mm. Максимален диаметър 87 mm. Абсорбент активен въглен. Покривен материал на абсорбента целулоза. Дебелина на мембраната

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG322
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

9. Обособена позиция „Хемоперфузори“. Материал на корпуса: полипропилен. Дължина 245 mm. Максимален диаметър 87 mm. Абсорбент активен въглен. Покривен материал на абсорбента целулоза. Дебелина на мембраната между 3—5 микро m. Размер на порите на филтъра 450 микро m

9.01. Хемоперфузор — запълващ обем 140ml. Тотална повърхност на абсорбента 150 m2 — бр. 1 208,33

9.02. Хемоперфузор — запълващ обем 260ml. Тотална повърхност на абсорбента 300 m2 — бр. 5 1 250,00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Повече информация може да откриете на http://zop.mbalgabrovo.com/auction/246/

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция „Диализатори low fux за възрастни с повърхности“: да се предлагат с необходимите активни повърхности, отбелязани в спецификацията, подходящи за различните пациенти. Мембрана: изработе

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG322
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

10. Обособена позиция „Диализатори low fux за възрастни с повърхности“: да се предлагат с необходимите активни повърхности, отбелязани в спецификацията, подходящи за различните пациенти. Мембрана: изработена от висококачествен биосъвместим синтетичен материал — полисулфонполиетерсулфон или друг дериват на полисулфона. Корпус: изработен от поликарбонат или друг качествен и устойчив на външни влияния материал. Да запазват експлоатационните си параметри при трансмембранно налягане до 500 mmHg. Да имат висока антитромбогенност, позволяваща използването на малки дози хепарин. Метод на стерилизация: парова. Инструкция за работа на български език.

10.01. Диализатор синтетична мембрана, площ 1,3 m2, клирънс: урея 243 ml/min, креатинин 215 ml/min, фосфати 175 ml/min — бр. 450 5 422,50

10.02. Диализатор синтетична мембрана, площ 1,6 m2, клирънс: урея 247 ml/min, креатинин 220 ml/min, фосфати 186 ml/min — бр. 800 10 040,00

10.03. Диализатор синтетична мембрана, площ 1,8 m2, клирънс: урея 252 ml/min, креатинин

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Повече информация може да откриете на http://zop.mbalgabrovo.com/auction/246/

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Позиция „Диализатори low flux за възрастни с повърхности“: да се предлагат с необходимите активни повърхности, отбелязани в спецификацията, подходящи за различните пациенти. Мембрана: изработена от ви

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG322
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

11. Позиция „Диализатори low flux за възрастни с повърхности“: да се предлагат с необходимите активни повърхности, отбелязани в спецификацията, подходящи за различните пациенти. Мембрана: изработена от висококачествен биосъвместим синтетичен материал — полисулфонполиетерсулфон или друг дериват на полисулфона. Корпус: изработен от поликарбонат или друг качествен и устойчив на външни влияния материал. Да запазват експлоатационните си параметри при трансмембранно налягане до 500 mmHg. Да имат висока антитромбогенност, позволяваща използването на малки дози хепарин. Метод на стерилизация: етилен диоксид или гама камера или друга стерилизация. Инструкция за работа на български език.

11.01. Диализатор синтетична мембрана, площ в интервал от 1,3 m2 до 1,4 m2 — бр. 400 3 766,67

11.02. Диализатор синтетична мембрана, площ в интервал от 1,5 m2 до 1,6 m2 — бр. 800 7 840,00

11.03. Диализатор синтетична мембрана, площ от 1,7 m2 до 1,8 m2 — бр. 4 200 48 300,00

11.04. Диализатор синтетична мембрана, площ в

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Повече информация може да откриете на http://zop.mbalgabrovo.com/auction/246/

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Позиция „Концентрати за дезинфекциращи разтвори“

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG322
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

12. Позиция „Концентрати за дезинфекциращи разтвори“.

12.01. Концентрат за дезинфекциращ разтвор с активна субстанция — натриев хипохлорид. Концентрация на работния разтвор: приблизително 0,1 %. Температура за дезинфекция: 37oC. Да не уврежда хидравликата на диализните апарати — литър 200 1 500,00

12.02. Концентрат за дезинфекциращ разтвор с активна субстанция — пероцетна киселина. Концентрация на работния разтвор: приблизително 0,15 %. Температура за дезинфекция: 37oC. Да не уврежда хидравликата на диализните апарати — литър 600 3 000,00

12.03. Концентрат за дезинфекциращ разтвор с активна субстанция — хидрат на лимонената киселина. Концентрация на работния разтвор: приблизително 0,8 %. Температура за дезинфекция: 84oC. Да не уврежда хидравликата на диализните апарати — литър 200 1 680,00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Повече информация може да откриете на http://zop.mbalgabrovo.com/auction/246/

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Позиция „Други медицински изделия и препарати за хемодиализа“

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG322
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

13. Позиция „Други медицински изделия и препарати за хемодиализа“

13.01. Acetate Hemodialysis Concentrate — CHD IG3 (Barrel PET of 5 lit.) — литър 1 000 1 166,67

13.02. Антибактериален разтвор за запълване на диализни катетри: Urokinase 25000 IU, Natrium citricum 4 %, Taurolidine 1 % — solutio 5 ml — фл.(амп.) 40 1 950,00

13.03. Антибактериален разтвор за запълване на диализни катетри: Natrium citricum 4 %, Taurolidine 1 % — solutio 5 ml — фл. (амп.) 1 500 11 700,00

13.04. Сух бикарбонат тип „Биг-Баг“, 650 г — оп. 8 500 42 500,00

13.05. Таблетирана сол за омекотяване на вода. Натриев хлорид (NaCl) със степен на чистота не по-малко от 99 %. Опаковка от 20 до 30 кг — кг 1 500 825,00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Повече информация може да откриете на http://zop.mbalgabrovo.com/auction/246/

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 045-102203
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6 - 6,01; 6,02; 6,03
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция „Катетри централен венозен път (ЦВП)“. Подкожно тунелизиран катетър за ХД (траен съдов достъп). Двойно луменнен, силиконизиран или полиуретанов, рентгеноконтрастен, еластичен. Външен

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 7 - 7,01; 7,02
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция „Катетри за временен съдов достъп“. Да не се пречупват. Да са термосенсибилни, от полиуретан и при телесна температура да са меки и огъваеми. Да позволяват получаването на кръвен деб

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 8 - 8,01; 8,02
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция „Катетри за постоянен съдов достъп“. Материал: полиуретан. Съдържание на на сета: катетър, въвеждаща игла, водач, дилататор 2 бр., разцепващ се въвеждащ дилататор, тунелизатор

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

За тези позиции не е подадена нито 1 оферта.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/07/2019