Werken - 326734-2017

TITitelPolen-Łódź: Bouwwerkzaamheden
NDDocumentnummer326734-2017
PDPublicatiedatum19/08/2017
OJPB S158
TWPlaatsŁÓDŹ
AUNaam aanbestedende dienstMiasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
OLOriginele taalPL
HDHeadingWerken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure
CYLandPL
AAType aanbestedende dienst3 - Regionale/lokale overheid
HAEU Institution-
DSDocument verzonden18/08/2017
NCOpdracht1 - Werken
PRProcedure1 - Openbare procedure
TDType document7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening5 - Europese Unie, met GPA-deelname
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code45233320 - Funderingswerkzaamheden voor wegen
45232000 - Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels
45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45232452 - Afwateringswerkzaamheden
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45232310 - Bouwwerkzaamheden voor telefoonlijnen
45111200 - Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45232410 - Waterzuiveringswerkzaamheden
45231400 - Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen
45112710 - Landschappelijk ontwerp voor groenzones
45233290 - Plaatsen van verkeersborden
45233220 - Wegdekwerkzaamheden voor wegen
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
RCNUTS-codePL711
IAInternetadres (URL)http://zim.lodz.bip-e.pl/
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU