Tjenesteydelser - 326736-2021

29/06/2021    S123

Danmark-Ringsted: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2021/S 123-326736

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 121-319722)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alléen 15
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Mettemarie Tange
E-mail: mtang@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93557985
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/818d695f-5b13-42ab-aea8-aa909d31c931/homepage
Internetadresse for køberprofilen: www.regionsjaelland.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Billeddiagnostisk viewer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Sjælland udbyder hermed i en konkurrencepræget dialog en kontrakt vedrørende levering af en billeddiagnostisk viewer.

Programmet for Strategisk Udvikling af det Billeddiagnostiske Område (SUBO) har til formål at sikre en forretnings- og løsningsmæssig helhed inden for det billeddiagnostiske område på tværs af Region Sjællands sygehuse og kliniske specialer. Programmet skal desuden sikre, at systemerne på det billeddiagnostiske område understøtter den udvikling og kliniske ambition, der er igangsat i regionens strategi.

Målet er at simplificere systemlandskabet med så få systemer, integrationer og dataoverførsler som muligt, og opnå ét centralt billeddiagnostisk arkiv med alle billeddiagnostiske data uanset datakilde og - format, én diagnostisk klient, der kan bruges af flere specialer, en mindre kompleks dataudveksling, en systemunderstøttelse for fremtidige AI-løsninger og udnyttelse af den patientadministrative funktionalitet i Sundhedsplatformen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 121-319722

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: Del VI:
Placering af det tekststykke, der skal ændres: VI.3) Yderligere oplysninger:
I stedet for:
Læses:

Ordregiver vil udelukke ansøgere, der er omfattet af:

— De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136

— De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, 4 og 5.

Såfremt en tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 samt 137, stk. 1, nr. 2, 4 og 5, kan ansøger ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138. Ordregiver vil i tilfælde af, at en ansøger påtænkes udelukket, fastsætte en passende frist for fremlæggelse af tilstrækkelig dokumentation for ansøgerens pålidelighed.

Indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD’en sker i overensstemmelse med udbudslovens § § 153-155. Dokumentation for en dansk tilbudsgiver er en serviceattest udstedt senest 6 måneder før tilbudsfristen samt dokumentation for opfyldelse af mindstekravene, jf. udbudsbekendtgørelsen. Dokumentation for en udenlandsk tilbudsgiver anhænger af mulighederne i det pågældende land.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: