Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 326762-2017

19/08/2017    S158

Česká republika-Praha: Instalace a montáž silničních svodidel

2017/S 158-326762

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2017/S 143-293639)

Právní základ:

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Národní identifikační číslo: 65993390
Poštovní adresa: Na Pankráci 546/5
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Václav Pour
E-mail: vaclav.pour@rsd.cz
Tel.: +420 241084158
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.rsd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5 – Kocourovec a SSÚD 20 – Ivanovice 2017–2021.

Spisové číslo: 13725
II.1.2)Hlavní kód CPV
45233280 Instalace a montáž silničních svodidel
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 5 – Kocourovec a 20 – Ivanovice.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/08/2017
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 143-293639

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účas
Namísto:
Datum: 12/09/2017
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 19/09/2017
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 12/09/2017
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 19/09/2017
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: