Works - 326764-2017

19/08/2017    S158

Česká republika-Praha: Instalace a montáž silničních svodidel

2017/S 158-326764

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2017/S 143-293643)

Právní základ:

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Národní identifikační číslo: 65993390
Poštovní adresa: Na Pankráci 546/56
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Václav Pour
E-mail: vaclav.pour@rsd.cz
Tel.: +420 241084158
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.rsd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 – Mankovice a SSÚD 23 – Ostrava 2017–2021.

Spisové číslo: 13752/2017-12500
II.1.2)Hlavní kód CPV
45233280 Instalace a montáž silničních svodidel
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 22 Mankovice a 23 Ostrava.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/08/2017
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 143-293643

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 15/09/2017
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 22/09/2017
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 15/09/2017
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 22/09/2017
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: