Supplies - 32681-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Kecskemét: Miscellaneous food products

2022/S 015-032681

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
National registration number: 15720395251
Postal address: Batthyány Utca 14
Town: Kecskemét
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 6000
Country: Hungary
Contact person: Pincés Noémi
E-mail: pincesn@bacs.police.hu
Telephone: +36 76484684
Fax: +36 16170616
Internet address(es):
Main address: http://www.police.hu
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Regionális/helyi szintű
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rendőri állomány hideg élelmezése

Reference number: EKR001210512021
II.1.2)Main CPV code
15800000 Miscellaneous food products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Tárgyi eljárás adásvételi keretszerződés megkötésére irányul a rendőri állomány hideg élelmezésének megvalósítása érdekében a műszaki leírásban részletezettek szerint, tekintettel arra, hogy AK feladata a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre tekintettel a rendőri állomány megfelelő hideg élelmezéséről gondoskodni.

Nyertes Ajánlattevő (a továbbiakban: AT) feladata a műszaki leírásban részletezett élelmiszer ellátási csomagok és egyéb élelmiszerek elkészítése, becsomagolása, címkézése, feliratozása és kiszállítása.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
15800000 Miscellaneous food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU231 Baranya
NUTS code: HU331 Bács-Kiskun
Main site or place of performance:

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.

II.2.4)Description of the procurement:

Adásvételi keretszerződés a rendőri állomány hideg élelmezésének megvalósítása érdekében a műszaki leírásban részletezettek szerint, tekintettel arra, hogy AK feladata a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre tekintettel a rendőri állomány megfelelő hideg élelmezéséről gondoskodni. A tervezett lehívandó mennyiség a keretszerződés időtartama alatt 243309 db élelmiszercsomag. A Keretösszeg tekintetében a Megrendelő a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján jogosult Eseti Megrendelést indítani. A Megrendelő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, tehát Megrendelő nem köteles a keretösszeget teljes egészében kimeríteni. A Megrendelő egyenletes lehívásokra nem kötelezett.

Nyertes Ajánlattevő (a továbbiakban: AT) feladata a műszaki leírásban részletezett élelmiszer ellátási csomagok és egyéb élelmiszerek elkészítése, becsomagolása, címkézése, feliratozása és kiszállítása.

Az élelmiszer ellátási csomagok az alábbiakat tartalmazhatják:

- Normál zárt szendvics,

- Diétás zárt szendvics,

- Vegetáriánus zárt szendvics,

- Konzerv étkezési egységcsomag,

- Különböző csokoládéfélék,

- Különböző gabonafélék,

- Különböző gyümölcsök,

- Finom pékáruk,

- Cukrász készítmények,

- "Reggeli" és "Éjszakai" élelmiszer ellátási csomag,

- "Ebéd" élelmiszer ellátási csomag,

- "Vacsora" élelmiszer ellátási csomag,

- "Konzerv" élelmiszer csomag.

Ajánlatkérő előírja, hogy a becsült napi eseti megrendelési mennyiség, étkezésenként (reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai csomag: nincs minimális rendelési mennyiség.

AT feladata az élelmiszer ellátási csomagok közös csomagolásban összeállítva az eseti megrendelésben foglaltaknak megfelelően a megadott mennyiségben a megadott helyszínre történő szállítása. AT-nek ajánlati árát úgy kell megadnia, hogy a termékek kiszállítása és az ehhez tartozó egyéb költségek AT-t terhelik.

AK előírja, hogy AT a Rendőrség szerveiről és a rendőrség szerveinek feladat-és hatásköréről szóló 329/2007. (XII.13.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés pontja szerinti utasítást adott az 5. számú mellékletben meghatározott Igénybejelentő szervnek arra vonatkozóan, hogy jelen eljárás eredményeként kötendő szerződés terhére egyedi megrendelést adjanak le AK részére.

Teljesítés helye: Bács-Kiskun és Baranya megye területe.

Teljesítés helyszínei:

1. Kecskemét (6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.)

2. Madaras Határvédelmi Bázis (6456 Madaras, Szent István u. 156.)

3. Kiskunhalas (6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.)

4. Hercegszántó (6525 Hercegszántó, Őrs u. 8.)

5. Bácsalmás (6430 Bácsalmás, Rákóczi út 32.)

6. Bácsbokod (6453 Bácsbokod, Borsódi út Hrsz.: 1475/22.)

7. Kelebia (6423 Kelebia, Ady Endre u. 21.)

8. Pécs (7632 Pécs, Málomi út 1.)

9. Tompa Tranzitzóna (6422 Tompa, Szabadföld tanya 104.)

10. Tompa Közúti Határátkelőhely (6422 Tompa, Szabadföld tanya 104.)

Részletes leírást a Műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdése alapján a megadott termékekkel egyenértékű megajánlást is elfogad. A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem pontosan tervezhető igényekre tekintettel.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. A szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és a hatályba lépést követő 36 hónap elteltével, vagy a nettó 700 000 000,- Ft keretösszeg kimerülésével veszti hatályát. AK ezen időszak alatt jogosult eseti megrendelést kiadni, illetve a teljesítés ezen időszak alatt történhet.

2. A beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező árazatlan terméklistában találhatóak.

3. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan terméklistában előírt követelményeknek, valamint AK vállalja, hogy a teljesítés során élelmiszer alapanyagot kizárólag HACCP tanúsítvánnyal rendelkező beszállítótól vásárol.

4. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt a beszerzés tárgyának speciális műszaki jellemzőire tekintettel nem biztosítja, a beszerzés több részben történő megvalósítása jelen eljárásban nem összeegyeztethető a gazdasági ésszerűséggel és a közpénzek felelős felhasználásával.

5. A beszerzés specifikus jellege, konkrétan meghatározott műszaki jellemzői nem teszik lehetővé az árszemponton felül egyéb értékelési szempontok alkalmazását.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

A 316/2015. (X.30.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel

összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről 2021. május 21-én hatályát vesztette, így Ajánlatkérő feladata a migrációs feladatellátásban résztvevő állomány hideg élelmezésének saját hatáskörben történő folyamatos ellátása, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos szerződés keretösszeg kimerülése végett várhatóan 2021. november hónapban hatályát veszti.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 202-526879
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Adásvételi keretszerződés

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Az módosított összegezés megküldését követően nyertesként megjelölt ajánlattevő jelezte, hogy felelősségi körén kívül eső, előre nem látható okok miatt a szerződés teljesítésére nem képes, ezért a Kbt. 131.§ (9) bekezdése alapján a szerződés megkötésétől el kíván állni.

Ajánlattevők:

1. Natur-Rost Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Kardos István utca 1586/1

Adószám: 10957587-2-13

2. Eatrend Korlátolt Felelősségű Társaság

2730 Albertirsa, Pesti út 65.

Adószám: 14893560-2-13

3. CBA L és F Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

2182 Domony-Domonyvölgy, Fenyő utca 47.

Adószám: 10783933-2-13

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022