Lieferungen - 326870-2019

12/07/2019    S133    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Straßenmarkierungsfarbe

2019/S 133-326870

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_89530247
Postanschrift: Bánk bán utca 8–12.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110
Postleitzahl: 1115
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Kovács Kinga Júlia
E-Mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Telefon: +36 305000175
Fax: +36 17766211

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.budapestkozut.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Útburkolatjel festék anyagok beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000350192019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44811000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi keretmegállapodás útburkolatjel-festékanyagok beszerzése tárgyában.

Részfeladatok:

I. rész: Oldószeres útburkolatjel-festékek

II. rész: Különféle tartós útburkolatjel-anyagok

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 80 000 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oldószeres útburkolatjel festékek

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44811000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11
Hauptort der Ausführung:

Vevő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti telephelye.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Oldószeres útburkolatjelfesték-anyagok beszerzésére a Budapest Közút Zrt. részére.

Jelen eljárás a Kbt. 104. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti vegyes keretmegállapodás megkötésére irányul, ezért Ajánlatkérő az eljárás pontos mennyiségét nem tudja előre meghatározni.

A szerződés keretösszege nettó 20 000 000 Ft.

A korábbi évek tapasztalata alapján a szerződés alapján a keretösszegből tervezetten 20 000 kg oldószeres útburkolatjel festék kerül megrendelésre.

Ssz. Tétel megnevezése Mennyiségi egység

1. Egykomponensű fehér oldószeres burkolatjel festék kg

2. Egykomponensű sárga oldószeres burkolatjel festék kg

3. Egykomponensű fekete oldószeres burkolatjel festék kg

4. Egykomponensű piros oldószeres burkolatjel festék kg

5. Egykomponensű kék oldószeres burkolatjel festék kg

6. Hígító liter

7. Üveggyöngy 250 - 850 mikron kg

Paraméterek:

Egykomponensű oldószeres burkolatjel festék

— felhordható kő, aszfalt és beton burkolatra

— felhasználható +10 oC és +40 oC közötti lég és burkolati hőmérséklet, valamint 85 % relatív páratartalom mellett

— száradási idő 25 oC -on 65 % relatív páratartalom mellett kb. 20 perc

— láthatóság üveggyöngy szórás nélkül, nappal legalább 130mcd/lux/m2

— sűrűség legalább 1,50 g/cm3

— SRT érték (érdesség, kopásállóság) minimum 45

— viszkozitás 25 oC-on 120+-20S

— rétegvastagság nedvesen 0,40 mm, szárazon 0,20 mm

— ne tartalmazzon egészségre káros vegyületeket (nehéz fémek, toxikus oldószer, rákkeltő anyagok)

Hígító, mosó folyadék

— szerves oldószer (speciális benzin 80-120, és aceton)

— állapotváltozás: termikus szétbomlás

— veszélyes bomlástermék előírásszerű felhasználásnál nincs

A helyszínre szállított útburkolat festési anyagok átvevője a Megrendelő munkahelyi megbízottja.

Ajánlatkérő az elvárt követelményeket és műszaki paramétereket az ajánlattételi dokumentáció III. (Műszaki leírás) kötetében határozza meg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: 2000 kg Egykomponensű fehér oldószeres burkolatjel festék és 2000 kg Egykomponensű sárga oldószeres burkolatjel festék szállítása Megrendeléstől számítva (min. 1 - max. 5 munkanap) / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.5) Értékelési szempontok alatti "Ár kritérium" alszempontjai az alábbiak:

Nettó ajánlati ár súlyszáma az egyes tételek vonatkozásában

1. tétel: 45

2. tétel: 13

3. tétel: 2

4. tétel: 1

5. tétel: 1

6. tétel: 3

7. tétel: 20

Jelen eljárás a Kbt. 104. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti vegyes keretmegállapodás megkötésére irányul.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Különféle tartós útburkolatjel anyagok

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34922100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11
Hauptort der Ausführung:

Budapest, Magyarország, 1107 Budapest, Bihari u. 4.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Különféle tartós útburkolatjel anyagok beszerzésére a Budapest Közút Zrt. részére.

Jelen eljárás a Kbt. 104. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti vegyes keretmegállapodás megkötésére irányul, ezért Ajánlatkérő az eljárás pontos mennyiségét nem tudja előre meghatározni.

A szerződés keretösszege nettó 60 000 000 Ft.

A korábbi évek tapasztalata alapján a szerződés alapján a keretösszegből tervezetten 115 000 kg különféle tartós útburkolatjel-anyag kerül megrendelésre.

Ssz. Tétel megnevezése Mennyiségi egység

1. Hidegplasztik fehér alapozó burkolatjel anyag kg

2. Hidegplasztik fehér fedő burkolatjel anyag kg

3. Hidegplasztik sárga alapozó burkolatjel anyag kg

4. Hidegplasztik sárga fedő burkolatjel anyag kg

5. Hidegplasztik piros alapozó burkolatjel anyag kg

6. Hidegplasztik piros fedő burkolatjel anyag kg

7. Hidegplasztik kék alapozó burkolatjel anyag kg

8. Hidegplasztik kék fedő burkolatjel anyag kg

9. Hidegplasztik zuzalék kg

10. Melegplasztik fehér burkolatjel anyag kg

11. Melegplasztik sárga burkolatjel anyag kg

12. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel hosszanti jelek fehér színben 12 cm széles m2

13. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel hosszanti jelek sárga színben 12 cm széles m2

14. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel hosszanti jelek fehér színben 50 cm széles m2

15. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel hosszanti jelek sárga színben 50 cm széles m2

16. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel fehér piktogrammok m2

17. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel sárga piktogrammok m2

18. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel színes piktogrammok m2

Paraméterek:

Hidegplasztik burkolatjel anyag

— aszfalt és beton burkolat hossz- és keresztirányú útburkolati jeleinek felfestésére javasolt

— 1,5-3,0 mm rétegvastagság

— felhordás +10 és +45 oC közötti levegő hőmérsékleten, max. 80 %-os levegő páratartalom mellett, kézi vagy gépi eljárással

Melegplasztik burkolatjel anyag

— oldószermentes, porformájú

— sűrűség legalább 2,00 g/cm3

— SRT érték (kopásállóság, érdesség vizsgálata) 45

— felhordható rétegvastagság 2,5 - 4 mm

— hevíthetőség 180 - 200 C0

— kihűlési idő 10 perc

Premark

— Az útburkolat előkészítése (szennyeződések eltávolítása, alapozó felvitele) után a termoplasztik burkolatszalag melegítővel (hőre kötő) egyszerűen elhelyezhető,

— A kifogástalan rögzítés feltétele a min. + l0 Co levegő és talaj hőmérséklet, valamint a száraz felület.

A helyszínre szállított útburkolat festési anyagok átvevője a Megrendelő munkahelyi megbízottja.

Ajánlatkérő az elvárt követelményeket és műszaki paramétereket az ajánlattételi dokumentáció III. (Műszakileírás) kötetében határozza meg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Megrendeléstől számított teljesítési határidő (min. 1 nap - max. 15 nap) / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.5) Értékelési szempontok alatti "Ár kritérium" alszempontjai az alábbiak:

Nettó ajánlati ár súlyszáma az egyes tételek vonatkozásában

1. - 9. tételek: 1

10. - 11. tételek: 83

12. - 18. tételek: 1

Jelen eljárás a Kbt. 104. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti vegyes keretmegállapodás megkötésére irányul.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 066-153721
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Oldószeres útburkolatjel festékek

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/06/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: CHEMIMARK Festékgyártó és Forgalmazó Kft.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_47452075
Postanschrift: Fillér Utca 55. fszt.1.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110
Postleitzahl: 1022
Land: Ungarn
E-Mail: info@chemimark.hu
Telefon: +36 203265590
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 20 000 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Különféle tartós útburkolatjel anyagok

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/06/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: CHEMIMARK Festékgyártó és Forgalmazó Kft.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_47452075
Postanschrift: Fillér Utca 55. fszt.1.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110
Postleitzahl: 1022
Land: Ungarn
E-Mail: info@chemimark.hu
Telefon: +36 203265590
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 60 000 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlattevő neve: CHEMIMARK Festékgyártó és Forgalmazó Kft.

Székhelye: 1022 Budapest, Fillér utca 55. fszt.1.

Adószáma: 10524754241

Rész neve: Különféle tartós útburkolatjel anyagok (2)

Nettó ajánlati ár (Ft): 95 290

Megrendeléstől számított teljesítési határidő (min. 1 nap - max. 15 nap):1

Rész neve: Oldószeres útburkolatjel festékek (1)

Nettó ajánlati ár (Ft): 3 570

2000 kg Egykomponensű fehér oldószeres burkolatjel festék és 2000 kg Egykomponensű sárga oldószeres burkolatjel festék szállítása Megrendeléstől számítva (min. 1 - max. 5 munkanap): 1

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/07/2019