We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Roba - 326927-2019

12/07/2019    S133    Roba - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Oprema za mjerenje emisija

2019/S 133-326927

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 110-267795)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Nacionalni registracijski broj: 22910368449
Poštanska adresa: Ivana Lučića 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0
Poštanski broj: 10002
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Zoran Lulić
E-pošta: zoran.lulic@fsb.hr
Telefon: +385 16168177
Telefaks: +385 16156940

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.fsb.unizg.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Opremanje ispitnih kabina, specifičnih instalacija i zgrade laboratorija za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve

Referentni broj: NVV-06/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38433200
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Oprema za mjerenje emisija.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/07/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 110-267795

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Nacionalni registracijski broj (OIB): (4)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Poštanska adresa: (5)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Mjesto: (6)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Glavna adresa: (URL) (7)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 09/07/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 30/08/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 09/07/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 30/08/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: