Lieferungen - 326976-2019

12/07/2019    S133    Dodávky - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Česko-Praha: Elektrochirurgická jednotka

2019/S 133-326976

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 117-286135)

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Národní identifikační číslo: 00064165
Poštovní adresa: U Nemocnice 499/2
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010
PSČ: 128 08
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Míková
E-mail: katerina.mikova@vfn.cz
Tel.: +420 224963085

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.vfn.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Elektrochirurgické přístroje - opakovaná

II.1.2)Hlavní kód CPV
33161000
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrochirurgických přístrojů pro II. chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/07/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 117-286135

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 22/07/2019
Místní čas: 12:00
Má být:
Datum: 13/08/2019
Místní čas: 11:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 22/07/2019
Místní čas: 12:00
Má být:
Datum: 13/08/2019
Místní čas: 11:01
VII.2)Další dodatečné informace: