Szolgáltatások - 327056-2023

02/06/2023    S105

Magyarország-Budapest: Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

2023/S 105-327056

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Poós-Aszódi Viktória
E-mail: viktoria.aszodi@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18966423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nkoh.kormany.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

265/2022 Gyártási feladatok ellátása_CSBO

Hivatkozási szám: EKR001001172022
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

265/2022 Gyártási feladatok ellátása_CSBO

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A közbeszerzés tárgya:

„Gyártási feladatok ellátása a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. számára”

A közbeszerzés mennyisége:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 10 362 205,- Ft + Áfa, azaz nettó Tízmillió-háromszázhatvankettőezer-kettőszázöt forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 3 108 662,- Ft + Áfa, azaz nettó Hárommillió-száznyolcezer-hatszázhatvankettő forint + általános forgalmi adó opció.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 14/06/2022
Befejezés: 31/05/2023
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 135-386171

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

265/2022 Gyártási feladatok ellátása_CSBO

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
14/06/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24670827244
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 22715544241
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 10 362 205.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás aláírásának a dátuma: 2023.05.19.

Rész száma: 14

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 §-ának megfelelően

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/05/2023

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya:

„Gyártási feladatok ellátása a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. számára”

A közbeszerzés mennyisége:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 10 362 205,- Ft + Áfa, azaz nettó Tízmillió-háromszázhatvankettőezer-kettőszázöt forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 3 108 662,- Ft + Áfa, azaz nettó Hárommillió-száznyolcezer-hatszázhatvankettő forint + általános forgalmi adó opció.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 14/06/2022
Befejezés: 31/08/2023
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 10 362 205.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Keretszerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés a 7.1. pontban meghatározott keretösszeg (ideértve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkésőbb 2023. augusztus 31-ig terjedő határozott időtartamra jön létre.

A Keretszerződés 4.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott feladatait legkésőbb 2023. július 31. napjáig (a továbbiakban „Teljesítési határidő”), Megrendelő pedig az ellenérték megfizetését legkésőbb a Keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (azaz 2023. augusztus 31. napjáig) köteles teljesíteni.

A Keretszerződés 4. számú mellékletét képező Műszaki leírás I.4. pontjának („A feladat teljesítésének időbeli keretei”) első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Nyertes Ajánlattevő a beszerzés tárgyát képező feladatokat a szerződés hatályba lépésétől legkésőbb 2023. július 31. napjáig (teljesítési határidő) látja el.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Tekintettel arra, hogy a Megrendelő a Keretszerződés aláírásakor nem láthatta előre, hogy az általa végzett közfeladatok ellátásával összefüggésben a Megrendelő működésére és a Keretszerződés alapján megvalósítható megrendelésekre is kiható változások (például projekthosszabbítás) következnek be, ezzel összefüggésben arra a Keretszerződés 7.1. pontjában rögzített keretösszeg a Keretszerződés időbeli hatálya alatt (2023. május 31. napjáig) előre láthatólag nem merül ki, továbbá arra, hogy a Megrendelő kommunikációs céljai még aktuálisak, e körben kiemelve, hogy

- a „Család és munka összeegyeztethetősége” médiakampány és az ahhoz szorosan kapcsolódó „Családbarát Hely” tanúsító védjegy népszerűsítése az elkövetkezőkben is időszerű és releváns feladatként folytatható a Megrendelő által, továbbá arra, hogy

- család és népesedéspolitikai küldetéssel összefüggő influálás megvalósulása folyamatos kommunikációs küldetés, valamint arra hogy

- a népesedéspolitikával, családpolitikával összefüggő oktatási tevékenység folyamatos,

Felek a Keretszerződés 4.1. - 4.2. pontjában rögzített időbeli hatályának és teljesítési határidejének meghosszabbítása felől döntöttek.

Felek rögzítik, hogy a Szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja

A Kbt. 2.1. pontban hivatkozott rendelkezéseivel összefüggésben Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás tekintetében megállapítható, hogy

- a Szerződésmódosítást olyan, az 1.6. pontban kifejtett körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő a szerződéskötéskor kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

- a jelen Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Keretszerződés általános jellegét, mivel a Műszaki leírásban rögzített feladatok változatlanok maradnak;

- a Keretszerződés 7.1. pontjában rögzített Keretösszeg (szerződéses ellenérték) nem változik.

Felek a Szerződésmódosítás indokaira és jogalapjára tekintettel rögzítik, hogy jelen Szerződésmódosításnak a Kbt. 142. § (3) bekezdésével összhangban nem célja, hogy Vállalkozókat (nyertes ajánlattevőket) mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelősek (illetve felelősek lennének), továbbá nem irányul arra, hogy Megrendelő (ajánlatkérő) átvállaljon a Vállalkozókat (nyertes ajánlattevőt) terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Keretszerződés alapján Vállalkozókat (nyertes ajánlattevőt) terhelő kockázatokat.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 10 362 205.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 10 362 205.00 HUF