Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Roba - 327125-2016

Prikaži smanjeni prikaz

21/09/2016    S182

Hrvatska-Rijeka: Kateteri

2016/S 182-327125

Klinički bolnički centar Rijeka, 40237608715, Krešimirova 42, Služba za poslove nabave, Na pažnju (osoba za kontakt): Ivan Majić, dipl. oec., Rijeka 51000, Hrvatska. Telefon: +385 51658816. Telefaks: +385 51214216. E-pošta: nabava-ivanm@kbc-rijeka.hr

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 13.8.2016, 2016/S 156-283497)

Predmet:
CPV:33141200 Kateteri, 33141600 Posude i vrećice za skupljanje, drenažu i oprema, 33141323 Igle za biopsiju, 33194120 Potrepštine za infuziju, 33141624 Kompleti za davanje lijekova

Kateteri

Posude i vrećice za skupljanje, drenažu i oprema

Igle za biopsiju

Potrepštine za infuziju

Kompleti za davanje lijekova

Umjesto: 

IV.3.1) Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:

137/169

II.2.1) Ukupna količina ili opseg:

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 683 107,13 HRK

Grupa br: 16 Naziv grupe: Grupa 16:

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 23 535 HRK

Grupa br: 25 Naziv grupe: Grupa 25:

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 14 076 HRK

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

22.9.2016 (9:00)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda:

22.9.2016 (9:00)

Glasi: 

IV.3.1) Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:

137/16.

II.2.1) Ukupna količina ili opseg:

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 682 701,13 HRK.

Grupa br: 16 Naziv grupe: Grupa 16:

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 23 325 HRK.

Grupa br: 25 Naziv grupe: Grupa 25:

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 13 880 HRK.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

5.10.2016 (9:30)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda:

5.10.2016 (9:30)

Ostali dodatni podaci

Informacije koje treba ispraviti ili dodati u odnosnoj dokumentaciji za nadmetanje.

Molimo da za dodatne informacije pogledate dokumentaciju za nadmetanje.