Usluge - 327153-2019

TINazivHrvatska-Zagreb: Usluge popravaka i održavanja videoopreme
NDBroj dokumenta327153-2019
PDDatum objave12/07/2019
OJBroj izdanja133
TWMjestoZAGREB
AUNaziv naručiteljaHrvatske autoceste d.o.o. (57500462912)
OLIzvorni jezikHR
CYDržavaHR
AAVrsta naručitelja6 - Osoba javnog prava
HAEU Institution-
DSDokument je poslan09/07/2019
DTRok13/08/2019
NCUgovor4 - Usluge
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a50343000 - Usluge popravaka i održavanja videoopreme
RCNUTS kodHR
IAInternetska adresa (URL)www.hac.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU