Supplies - 32724-2022

21/01/2022    S15

Poland-Poznań: Software package and information systems

2022/S 015-032724

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Postal address: ul. Jana Pawła II 10
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61-139
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: http://www.man.poznan.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Akademickie Centrum Komputerowe „CYFRONET” AGH
Postal address: ul. Nawojki 11
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-950
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: https://www.cyfronet.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Postal address: ul. Reymonta 27
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-059
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: https://imgpan.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Postal address: ul. Pawińskiego 5B
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-106
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: https://www.ippt.pan.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK
Postal address: ul. Narutowicza 11/12
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-233
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: https://task.gda.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Postal address: ul. Śniadeckich 2
Town: Koszalin
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 75-453
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: https://tu.koszalin.pl/wilsiga01
I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
Postal address: ul. Warszawska 24
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-155
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: https://wil.pk.edu.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
Postal address: ul. Warszawska 24
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-155
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: https://mech.pk.edu.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
Postal address: ul. Nadbystrzycka 38D
Town: Lublin
NUTS code: PL81 Lubelskie
Postal code: 20-618
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: http://wbia.pollub.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
Postal address: ul. Nadbystrzycka 38D
Town: Lublin
NUTS code: PL81 Lubelskie
Postal code: 20-618
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: http://wm.pollub.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Maszyn
Postal address: Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 60-965
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: https://www.dmef.put.poznan.pl/wydzial/instytut-konstrukcji-maszyn
I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Poznańska, Instytut Budownictwa, Instytut Analizy Konstrukcji, Instytut Inżynierii Lądowej
Postal address: Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 60-965
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: https://wilit.put.poznan.pl/instytut-analizy-konstrukcji
I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Rzeszowska, Katedra Przeróbki Plastycznej
Postal address: Al. Powstańców Warszawy 12
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-959
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: https://kpp.prz.edu.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Warszawska – Centrum Informatyzacji
Postal address: Pl. Politechniki 1
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-661
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: https://www.ci.pw.edu.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo – Superkomputerowe
Postal address: Wyb. Wyspiańskiego 27
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-370
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: https://wcss.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa
Postal address: ul. Licealna 9
Town: Zielona Góra
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 65-417
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: http://www.wbais.uz.zgora.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Postal address: Al. Piastów 17
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 70-310
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: https://wbiis.zut.edu.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Postal address: Al. Piastów 17
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 70-310
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: https://wtmit.zut.edu.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Postal address: Al. Powstańców Warszawy 12
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-959
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: https://wbisia.prz.edu.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa i Architektury
Postal address: ul. Prószkowska 76
Town: Opole
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 45-758
Country: Poland
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telephone: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet address(es):
Main address: https://wbia.po.edu.pl/
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Jednostka naukowo-badawcza
I.5)Main activity
Other activity: Działalność naukowo - badawcza

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

WR 4/12/2021 - ABAQUS

Reference number: WR 4/12/2021 - ABAQUS
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji krajowej oprogramowania ABAQUS na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 139 656.96 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji krajowej oprogramowania ABAQUS na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe (dalej ICHB PAN – PCSS) decyzją Nr 3/E-63/SPUB/KDM/2019 z dnia 11.07.2019 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał dotację podmiotową na finansowanie (w latach 2019-2021) kosztów związanych z utrzymania specjalnej infrastruktury informatycznej np. SPUB KDM. usytuowanej w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Dofinansowanie ze środków dotacji na rok 2022 obejmuje następujące jednostki naukowe:

1. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH w Krakowie,

2. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – PCSS,

3. Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,

4. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,

5. Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne TASK,

6. Politechnika Koszalińska – Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji,

7. Politechnika Krakowska – Wydział Inżynierii Lądowej,

8. Politechnika Krakowska – Wydział Mechaniczny,

9. Politechnika Lubelska - Wydział Budownictwa i Architektury,

10. Politechnika Lubelska – Wydział Mechaniczny,

11. Politechnika Poznańska – Instytut Konstrukcji Maszyn,

12. Politechnika Poznańska – Instytut Budownictwa, Instytut Analizy Konstrukcji, Instytut Inżynierii Lądowej,

13. Politechnika Rzeszowska – Katedra Przeróbki Plastycznej,

14. Politechnika Warszawska – Centrum Informatyzacji,

15. Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo - Superkomputerowe,

16. Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Budownictwa,

17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,

18. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Wydział Techniki Morskiej i Transportu,

19. Politechnika Rzeszowska – Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury,

20. Politechnika Opolska – Wydział Budownictwa i Architektury.

IChB PAN – PCSS zwrócił się do producenta oprogramowania ABAQUS z prośbą o określenie możliwości zakupu oprogramowania na rynku polskim. Przedstawiciel firmy Dassault Systemes nadesłał oświadczenie, w którym informuje, że ustanawia firmę BudSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-441) ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, Sprzedawcą i udziela jej wyłącznego prawa do wprowadzenia, dystrybucji i wsparcia kompletnego oprogramowania ABAQUS w Polsce. W związku z powyższym ICHB PAN PCSS przeprowadził postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1b) ustawy Prawo zamówień publicznych i po przeprowadzeniu negocjacji zamierza podpisać z wykonawcą BudSoft Sp. z o.o, na podstawie której nastąpi częściowa zapłata za dostawę licencji krajowej oprogramowania ABAQUS w wysokości wynikającej z wniosków IChB PAN PCSS do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Firma BudSoft Sp. z o.o. dokona podziału obciążeń finansowych na jednostki naukowe biorące udział w postępowaniu wynikających z przedstawionej w postępowaniu oferty umowę, na podstawie której nastąpi częściowa zapłata za dostawę licencji krajowej oprogramowania ABAQUS na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Budsoft Sp. z o.o.
Postal address: ul. 28 Czerwca 1956r. 406
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61-441
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 139 656.96 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy PZP (art. 505–590).

2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022