Dodávky - 327250-2021

30/06/2021    S124

Poľsko-Varšava: Rámcová zmluva na dodávku služobných zbraní (kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm), munície a príslušenstva

2021/S 124-327250

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 095-248737)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Poštová adresa: Plac Europejski 6
Mesto/obec: Warsaw
Kód NUTS: PL911 Miasto Warszawa
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://frontex.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na dodávku služobných zbraní (kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm), munície a príslušenstva

Referenčné číslo: Frontex/2021/0395/OP/MS
II.1.2)Hlavný kód CPV
35300000 Zbrane, munícia a súvisiace časti
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Rozsah pôsobnosti tohto obstarávacieho konania je uzatvorenie rámcovej zmluvy (rámcových zmlúv) na dodávku služobných zbraní (kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm), príslušenstva a súvisiacich služieb a ich munície na použitie stálym zborom Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Obstarávacie konanie je rozdelené do nasledujúcich 2 častí:

• Časť 1: Kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm, príslušenstvo a školenie;

• Časť 2: Munícia.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/06/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 095-248737

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 29/06/2021
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 06/07/2021
Miestny čas: 11:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 30/06/2021
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 07/07/2021
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: