Supplies - 32729-2022

21/01/2022    S15

Romania-Drobeta-Turnu Severin: Tablet computer

2022/S 015-032729

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
National registration number: 4426581
Postal address: Strada: Averescu Ion, mareşal, nr. 2
Town: Drobeta-Turnu Severin
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Postal code: 220131
Country: Romania
Contact person: LAURA BURTEA
E-mail: achizitii@primariadrobeta.ro
Telephone: +40 252314379
Fax: +40 252316317
Internet address(es):
Main address: www.primariadrobeta.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achizitie de tablete scolare, laptopuri si camere web pentru proiectul „Asigurarea desfasurarii invatamantului on-line in Municipiul Drobeta Turnu Severin”, cod SMIS cod MySmis 2014+144862Lot 1- TableteLot 2- Laptopuri si camere web

Reference number: 4426581_2021_PAAPD1279860
II.1.2)Main CPV code
30213200 Tablet computer
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Desfășurarea de activități didactice în anul școlar 2020/2021 presupune o serie de măsuri necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice. În acest sens una dintre măsurile adoptate prin ”ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 144 din 24 august 2020. Măsura are în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ.

Asigurarea accesului la invatamantul online pentru toti elevii municpiului Drobeta Turnu Severin prin achizitionarea de tablete scolare, laptopuri, camere web, acces la internet mobil si softwarurile necesare functionarii acestora.

Aceste achiziții presupun furnizarea de echipamente IT, produse software și servicii aferente implementării respective:

• Echipamente IT și birotică constand în

o 265 laptopuri

o 339 camere web

o 10858 tablete scolare

• Licente software constând în

o 265 licente sistem de operare pentru laptopuri

o 10858 licente sistem de operare pentru tablete

• Servicii aferente echipamentelor

o 10858 abonamanete internet portabil (mobil) pentru tablete

o Servicii de instalare și configurare gratuite

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării echipamentelor tehnice din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului de achiziție publică fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație.

În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza a-II-a din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 475 668.52 RON
II.2)Description
II.2.1)Title:

Tablete

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213200 Tablet computer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Main site or place of performance:

pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin

II.2.4)Description of the procurement:

Asigurarea accesului la invatamantul online pentru toti elevii municpiului Drobeta Turnu Severin prin achizitionarea de tablete scolare, laptopuri, camere web, acces la internet mobil si softwarurile necesare functionarii acestora.

Aceste achiziții presupun furnizarea de echipamente IT, produse software și servicii aferente implementării respective:

• Echipamente IT și birotică constand în

o 265 laptopuri

o 339 camere web

o 10858 tablete scolare

• Licente software constând în

o 265 licente sistem de operare pentru laptopuri

o 10858 licente sistem de operare pentru tablete

• Servicii aferente echipamentelor

o 10858 abonamanete internet portabil (mobil) pentru tablete

o Servicii de instalare și configurare gratuite

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: componenta tehnica / Weighting: 15
Quality criterion - Name: componenta tehnica / Weighting: 25
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul a fost depus in cadrul POC, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Î... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării echipamentelor tehnice din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului de achiziție publică fiind posibilă doar în situația în car... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Laptopuri si camere web

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
30237240 Web camera
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Main site or place of performance:

pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin

II.2.4)Description of the procurement:

Asigurarea accesului la invatamantul online pentru toti elevii municpiului Drobeta Turnu Severin prin achizitionarea de tablete scolare, laptopuri, camere web, acces la internet mobil si softwarurile necesare functionarii acestora.

Aceste achiziții presupun furnizarea de echipamente IT, produse software și servicii aferente implementării respective:

• Echipamente IT și birotică constand în

o 265 laptopuri

o 339 camere web

o 10858 tablete scolare

• Licente software constând în

o 265 licente sistem de operare pentru laptopuri

o 10858 licente sistem de operare pentru tablete

• Servicii aferente echipamentelor

o 10858 abonamanete internet portabil (mobil) pentru tablete

o Servicii de instalare și configurare gratuite

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: componenta tehnica / Weighting: 15
Quality criterion - Name: componenta tehnica / Weighting: 25
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul a fost depus in cadrul POC, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Î... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării echipamentelor tehnice din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului de achiziție publică fiind posibilă doar în situația în car... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 074-186100
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1721
Lot No: 2
Title:

Achizitie de tablete scolare, laptopuri si camere web pentru proiectul „Asigurarea desfasurarii invatamantului on-line in Municipiul Drobeta Turnu Severin”, cod SMIS cod MySmis 2014+144862, Lot 2- Laptopuri si camere web

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 12
Number of tenders received from SMEs: 8
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 12
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: VISUAL FAN
National registration number: RO14724950
Postal address: Strada Brazilor, Nr. 61
Town: Breaza
NUTS code: RO122 Braşov
Country: Romania
E-mail: christina.munteanu@allview.ro
Telephone: +40 268338368
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 944 635.42 RON
Total value of the contract/lot: 451 194.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1690
Lot No: 1
Title:

Achizitie de tablete scolare, laptopuri si camere web pentru proiectul „Asigurarea desfasurarii invatamantului on-line in Municipiul Drobeta Turnu Severin”, cod SMIS cod MySmis 2014+144862, Lot 1- Tablete

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ORANGE ROMANIA
National registration number: RO 9010105
Postal address: Strada dimitrie pompeiu, Nr. 9-9A, Sector: 2
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 020276
Country: Romania
E-mail: corporatebidteam@orange.com
Telephone: +40 212037994
Fax: +40 212037916
Internet address: www.orange.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 492 736.88 RON
Total value of the contract/lot: 7 024 474.52 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022