Dienstleistungen - 327292-2019

12/07/2019    S133    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budaörs: Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2019/S 133-327292

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_64310820
Postanschrift: Puskás Tivadar utca 11.
Ort: Budaörs
NUTS-Code: HU120
Postleitzahl: 2040
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Némethné Szeghő Judit
E-Mail: titkarsag@rhk.hu
Telefon: +36 75519541
Fax: +36 75519569

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rhk.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000526122019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000526122019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Műszaki ellenőri feladatok ellátása az RHK Kft-nek

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000526122019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71300000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Megbízott átalány díjas elszámolású feladatai:

1.1. Minőségügyi és környezetvédelmi terv készítés: 1 db;

1.2. Összefoglaló értékelés készítés: 1 db;

2. Megbízott tételes elszámolású feladatai

2.1. KKÁT III. ütem 3. fázis tárolómodul létesítése és a kapcsolódó fizikai védelmi rendszerek átalakítása

— Ellenőrzési és felülvizsgálati terv készítés: 1 db,

— Aktiválási terv összeállítás: 1 db,

— Dokumentáció véleményezés, jóváhagyás: 70 db,

— Építési műszaki ellenőrzés.

O Vezető építési műszaki ellenőri tevékenység (ME-EN-A): 560 nap;

O Szakági építési műszaki ellenőri tevékenység (ME-V, ME-G, ME-É): 1680 nap;

O Egyéb szaktevékenység: 280 nap;

2.2. Időszakos munkatervek és jelentések készítése: 56 db.

Amennyiben a tervezett ráfordítás (mérnöknap, tétel) nem nyújt fedezetet a munka maradéktalan elvégzésére, akkor az opció keretében kerül lehívásra.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU233
Hauptort der Ausführung:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft, HU233 7031 Paks, Pf.: 12 Hrsz: 8803/2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az építendő építmény főbb mennyiségi és meghatározó adatai:

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója a Paksi Atomerőmű üzemeltetése során keletkező nagy aktivitású kiégett fűtőelem kazetták átmeneti tárolását szolgáló, modulárisan bővíthető nukleáris létesítmény, amit egy új négykamrás tárolómodullal – kamránként 703 db tárolóhellyel – kell bővíteni.

– Monolit vasbeton tartószerkezet 4 000 m3

– Tűzvédő bevonattal ellátott keretfőtartós acélszerkezet 50 000 kg

– Dekontaminálható fal- és padlóbevonat: 1 200 m2

– Talajnedvesség elleni HDPE műanyag lemezszigetelés: 1 300 m2

– Térelhatároló fal- és tetőszerkezet 1 100 m2

– Szekrényes hegesztett acélszerkezet 201 000 kg

– Megmunkált tömör acélszerkezet 402 000 kg

– Átrakógép sínpálya 66 fm

– Átrakógép csúszósínes áramszedő 33 fm

– Védelmi kerítés 110 fm

Nukleáris létesítmény üzemelő rendszereinek átalakítása 10 db

Szerződéskötési feltételek:

a) a nyertesnek rendelkezni kell AK által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással (118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet)

b) Az alkalmasságnál bemutatott (M.2. pont) műszaki ellenőröknek szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében és a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti hatósági szakmagyakorlási nyilvántartásban is.

c) a nyertesnek rendelkeznie kell felelősségbiztosítással: min. 25 millió forint/kár és min. 50 millió forint/év.

d) a nyertesnek rendelkeznie kell az alábbi szakemberekkel:

— 1 fő a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szerinti munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező szakemberrel, akinek legalább 12 hónap szakmai tapasztalata van a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben előírt biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladatainak ellátásában,

— 1 fő tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szakember, akinek a szakvizsgája érvényes a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. mellékletében felsorolt ágak közül legalább az 1. pontra (Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.),

— – olyan szakemberrel (szakemberekkel), aki(k) a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti, SZKV-1.1. – Hulladékgazdálkodási szakértő és

— SZKV-1.2. – Levegőtisztaság-védelem szakértő szakterületre vonatkozó szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkeznek (rendelkezik), és a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepel (szerepelnek),

— 1 fő olyan szakemberrel, aki mérnöki felsőfokú végzettséggel, és minőségirányítási vagy minőségbiztosítási szakmérnök végzettséggel, és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik építőipari kivitelezési tevékenység minőségellenőrzésében és/vagy minőségbiztosítási feladatainak ellátásában.

Amennyiben az AT az a)-d) pontok teljesülését a szerződéskötésig nem igazolja, az AK úgy tekinti, hogy visszalépett a szerződés megkötésétől, és a második legjobb AT-vel köti meg a szerződést, amennyiben összegezésben megjelölte.

Az ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a KKÁT területén kíséret nélkül csak olyan – a jogszabályban meghatározott rendészeti feltételeknek megfelelő – személy foglalkoztatható, akinek az alkalmazásához az illetékes rendőri szerv hozzájárult. (az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 11. §). A hozzájárulás megszerzése szükséges a munkaterületre történő önálló belépéshez.

Ajánlatkérő az M.2 pontban szakmai gyakorlatnak a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti gyakorlatot érti, amely során az adott szakember a szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, építőipari kivitelezési, építésfelügyeleti, építésügyi hatósági, beruházói-műszaki, felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői tevékenységet végzett.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1./ A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.1/pontban előírt szakembernek az alkalmasságnál előírttal megegyező további tapasztalatának ideje műszaki ellenőrként (max. 36 hónap) / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: 2./ A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.2/pontban előírt szakembernek az alkalmasságnál előírttal megegyező további tapasztalatának ideje műszaki ellenőrként (max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3./ A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.3/pontban előírt szakembernek az alkalmasságnál előírttal megegyező további tapasztalatának ideje műszaki ellenőrként (max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 4./ A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.4/pontban előírt szakembernek az alkalmasságnál előírttal megegyező további tapasztalatának ideje műszaki ellenőrként (max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 5./ A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.5/pontban előírt szakembernek, „ellenőrzött területen”, műszaki ellenőrként szerzett szakmai tapasztalatának ideje (max. 36 hónap) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 58
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Amennyiben a tervezett ráfordítás (mérnöknap, tétel) nem nyújt fedezetet a munka maradéktalan elvégzésére, akkor az a megbízási díj tételes elszámolású részének max. 23 %-nak megfelelő összegű opció keretében kerül lehívásra, a szerződés időtartama alatt.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Részajánlat kizárva, oka: A részekre bontás aránytalanul megdrágítaná a munkákat, mivel az önálló részekre külön-külön projekt szervezetet, ezt kiszolgáló infrastruktúra, és adminisztrációs szervezetet kellene létrehozni, a beszerzések egy konkrét beszerzéshez, a KKÁT III fázis megvalósításához kapcsolódnak, térben és időben egymással átfedésben vannak,és így szakmailag is összefüggenek egymással.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása és alkalmassága tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

A kizáró okok hiányát igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.

A felhívott ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend) 1.§-7 §, a 8.§ a) - ia) pontjai és ic) - o) pontjai, a 10.§ (1) bekezdés a) -ga) pontjai és gc) - l) pontjai és (2) bekezdése, valamint a 12-16. § szerint kell igazolnia.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania.

Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján arra, hogy az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a kizáró okok kapcsán a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére.

A Korm. rend. 3.§ (2)-(3) bek és, 15. § (1)-(2) bek. is irányadóak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakra is.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság [Kbt. 65. § (1) c)]:

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.

III.2.1) ponthoz A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

— 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

— 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet

— 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet

— 1993. évi XCIII. törvény

— 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

— 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az EEKD benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy az ajánlattevő megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek Elegendő a IV. rész alfa szakaszának kitöltése.

Az Kbt. 69.§ (4) alapján felhívottaknak kell igazolnia a megfelelést.

P.1) A cégszerűen aláírt nyilatkozatot a felhívás feladását megelőző 3, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év vonatkozásában, a közbeszerzés tárgyából (építési műszaki ellenőrzésre vonatkozó tevékenységből) származó, nettó árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja).

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Rend 19. § (7) bekezdésére.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P/1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év tekintetében (vagy amióta az ajánlattevő megkezdte a működését) az általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (építési műszaki ellenőrzésre vonatkozó tevékenységből) származó árbevétele összesen nem érte el a nettó 50 millió forintot.

Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évvel a felhívás feladását megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző üzleti év(ük)ben elért a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 19. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő/részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt ajánlattevő/részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Az ajánlatkérő

— M.1.2 „kiemelten fontos bizt. oszt.ba sorolt nukleáris rendszer” alatt érti: KKÁT esetében a bf1 (kiégett fűtőelem kazetták szubkritikus állapotban tartása), és/vagy bf2 (kiégett fűtőelem kazetta remanens hő elvezetése) és/vagy bf3 (kiégett fűtőelem kazetta sérülésének megakadályozása) funkció(k) ellátását szolgáló rendszert,

— az M.1.2 pontban a „kivitelezőtől független ellenőrzés” alatt olyan szakmagyakorlási jogosultság nélkül végezhető felügyeleti munkát ért, aminek a célja a kivitelezés szakszerűségének, az atomenergia felügyeleti szerv által kiadott átalakítási engedélyekben foglaltaknak és a kiviteli terveknek való megfelelőségnek az ellenőrzése az engedélyes nevében és érdekkörében eljárva.

Az M. 1. 2. pontban nukleáris rendszeren vagy rendszerelemen alatt az 1996. évi CVIX. tv. (a atomernergiáról): 2.§ 10. pontja szerinti nukleáris rendszer, rendszerelem: nukleáris létesítményeknek és a radioaktívhulladék-tárolóknak a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerei, rendszerelemei-t érti;

— az M. 2.3 pontjában: Folyamatirányítás szerelési munka alatt az irányítástechnikának mind a vezérléstechnika, mind a szabályozástechnika, mind a számítógépes folyamatirányítás területétét lefedő építményvillamossági munkát érti.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Rend.) alapján az ajánlattevőnek (a továbbiakban AT) az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő a továbbiakban AK) elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését)

AK Kbt. 69.§-a (4) szerinti felhívására az alábbiak szerint kell igazolni a megfelelést:

M.1) A Rend.21. § (3) a) alapján ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, nukleáris létesítmény és/vagy radioaktívhulladék-tároló, vagy ezek bármelyikével összefüggő építmény építési munkáinak építési műszaki ellenőrzésére és a nukleáris rendszeren vagy rendszerelemen végzett átalakítási munkáinak ellenőrzésére vonatkozó referenciákat. Az ismertetést a Rend. 22. § (1) szerint kell benyújtani.

A referenciaigaz.-nak tartalmaznia kell: a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét; a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés megállapítható legyen; a szerződésszerű teljesítés időpontját (kezdés és befejezés év, hó, nap); és nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;

A közös AT-ként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referenciaigazolásnál a Rend. 22.§ (5) bek az irányadó.

Az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

AK a nukleáris létesítménnyel, radioaktívhulladék-tárolóval összefüggő építmény alatt az alábbiakat érti: a nukleáris biztonság szempontjából fontos, így különösen a radioaktív anyagok környezetbe jutását megakadályozó, és a sugárterhelés csökkentésére szolgáló, továbbá a biztonsági funkciók megvalósulásához közvetlenül szükséges építmények, a nukleáris biztonság szempontjából fontos gépészeti, villamos és irányítástechnikai rendszereket és rendszerelemeket tartalmazó épületek, a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerekre, rendszerelemekre közvetlen hatást gyakorolni képes építmények, a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló fizikai védelmében szerepet játszó építmények és építményrészek, továbbá a telephelyi nukleárisbaleset-elhárítási tevékenység végrehajtását közvetlenül kiszolgáló épületek és a nukleáris biztonság szempontjából sajátos építmények, amelyek a nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítéséhez szükségesek és nincs szerepük a létesítmény üzemeltetésében, valamint azon építmények, amelyek vagy amelyeknek egyes részei a biztonsági övezethez tartoznak)

M2.) Be kell mutatni azokat a szakembereket, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell a szakmai tapasztalatot is alátámasztó, a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajzot (a szakmai tevékenységek rövid ismertetését, a gyakorlat alapjául hivatkozott projektek/ beosztások megnevezését, a szakmai gyakorlat helyét, az eltöltött időtartamok pontos megjelölésével, (kezdés/befejezés, év, hó, részletezettséggel), csatolni kell továbbá a szakember végzettségét igazoló okiratot. Ha az adott szakember már szerepel a kamarai névjegyzékben, elegendő a nyilvántartási szám, a nyilvántartásba vétel időpontjának megadása, és az előírt további szakmai gyakorlati idő bemutatása. Minden esetben csatolni kell a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot is.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan AT, ha:

M.1./ Nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett alábbi referenciákkal:

M.1.1/ Sikeres műszaki átadás - átvételi eljárással vagy üzembe helyezéssel lezárt, legalább 1 db olyan referenciával, ami nukleáris létesítmény és/vagy radioaktívhulladék-tároló, vagy ezek bármelyikével összefüggő építmény építési munkáinak építési műszaki ellenőrzésére vonatkozik.

M.1.2/ Sikeres műszaki átadás - átvételi eljárással vagy üzembe helyezéssel lezárt, legalább 2 darab olyan referenciával, ami nukleáris rendszeren vagy rendszerelemen végzett átalakítási munka, kivitelezőtől független ellenőrzésére vonatkozik, és amiből legalább 1 db olyan referencia munka, ami kiemelten fontos biztonsági osztályba sorolt nukleáris rendszeren vagy rendszerelemen végzett átalakítási munka kivitelező vállalkozótól független ellenőrzésére vonatkozik.

A referenciák között átfedés lehetséges.

M.2/ Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.2.1/ 1 fő ME-É vagy azzal egyenért. jog. (vagy a jog. megszerzéséhez szüks. végzettséggel és gyakorlati idővel) rendelkező olyan szakemberrel, aki magasépítési munkák szakterületen - a bejegy. szüks. gyakorlati időn túl - min. 36 hó szakmai gyakorlattal rendelkezik. (266/2013. Korm. rend. 1. mell. III./ 1. rész 2 pont).

M.2.2/ 1 fő ME-V vagy azzal egyenér. jog. (vagy a jog. megszerzéséhez szüks. végzettséggel és gyakorlati idővel) rendelkező olyan szakemberrel, aki építményvillamossági szakterületen villamos energiaellátó rendszerek szerelési munkáiban - a bejegy. szüks. gyakorlati időn túl -, min 36 hó szakmai gyakorlattal rendelkezik. (266/2013. Korm. rend. 1. mell. III./ 2. rész 4. pont).

M.2.3/ 1 fő ME-V vagy azzal egyenért. jog. (vagy a jog. megszerzéséhez szüks. végzettséggel és gyakorlati idővel) rendelkező olyan szakemberrel, aki építményvillamossági szakterületen folyamatirányítás szerelési munkák szakterületén, -a bejegy. szüks. gyakorlati időn túl- min 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik. (266/2013. Korm. rend1. mell. III./ 2. rész 4. pont).

M.2.4/ 1 fő ME-G vagy azzal egyenért. jog. (vagy a jog. megszerzéséhez szüks. végzettséggel és gyakorlati idővel) rendelkező olyan szakemberrel, aki építménygépészeti szakterületen szellőzési rendszerek kiépítésének és üzembe helyezésének szakterületén -a bejegy. szüks. gyakorlati időn túl- min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik. (266/2013. Korm. rend. 1. mell. III./2. rész 3. pont).

M.2.5/ 1 fő ME-EN-A vagy azzal egyenér. jog. (vagy a jog. megszerzéséhez szüks. végzettséggel és gyakorlati idővel) rendelkező olyan szakemberrel, aki energiaellátási építmények szakterület atomenergia építmények részszakterületen atomenergia építmények építésének szakterületén- a bejegy. szüks. gyakorlati időn túl- min.12 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik. (266/2013. Korm. rend. 1. mell. III./ 3. rész 14. pont).

Az M.2.1/-M.2.5 pontokban foglaltnak egy szakemberrel több alkalmassági feltételnek is meg lehet felelni.

AK a megadott végzettséggel/képzettséggel/szakmai tapasztalattal egyenértékűt is elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. és M.2. pontokban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9) valamint (11) bekezdésére, a Rend. 24. § (1) bekezdésére.

Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Lásd III.1.1) pontban

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A szerződés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kerül finanszírozásra. A kifizetés és az elszámolás pénzneme: HUF. A számla banki átutalással 30 napon belül kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2), és a Kbt. 135. § (1), (5),(6) (11) bekezdései szerint. Számla a kifizetési ütemezés szerint nyújtható be (a szerződés 1. sz. melléklete). Fizetési késedelem esetén ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Kötbérek: Késedelmi: mérnöknap egységára/nap, max. nettó megbízási díj 10 %-a. Hibás teljesítési: az érintett rész nettó ellenértékének 25 %-a, max a nettó megbízási díj 5 %-a. Teljesítési biztosíték: a nettó megbízási díj 3 %-a. A közbeszerzési dokumentum tartalmazza a részletes előírásokat.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/08/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/08/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

EKR

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1/A közbesz. dok az EKR-ről letölthető. 2/A nyertes(ek) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező és nem megengedett. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. 3/ Az ajánlatnak felolvasó lapot kell tartalmaznia (Kbt.66.§ (5)) és nyilatkozni kell Kbt.66.§ (2)-re, a Kbt. 67. § (4)-re a Kbt. 62.§ (1) bek. k) kb) és (1) bek. k) kc) pontjára (EKR űrlapok). 4/Hiánypótlás során bemutatott új gazdasági szereplő esetén max 1-szer lesz hiánypótlás (Kbt. 71. § (6)). 5/Ajánlatkérő (a továbbiakban AK) él a Kbt. 81.§ (5). 6/Írásbeli kapcsolattartás: Kbt. 41.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. szerint. 7/IV.2.6) pont, kötöttség min. ideje 60 nap. 8/FAKSZ: dr. Deák Krisztina00235 Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz.1-2.deakugyvediiroda@tolna.net 9/Különböző devizák:felhívás feladásának napján érvényes, MNB által meghatározott devizaárfolyam az irányadó. 10/Irányadó jog és idő: Magyarországon irányadó 11/AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t. 12/Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében nyilatkozni kell (EKR űrlap) és az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált. bejegy. kérelmet és az érkezéséről az igazolást. 13/Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó nevében aláíró cégaláírási nyilatkozatát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-mintát csatolni kell. Term személy/egyéni vállal/külföldi ajánlattevő: az ennek megfeleltethető dokumentumot (pl. teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta) 14/Az ajánlattevő, a már ismert alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevők tekintetében, ha a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem érhető el, csatolandó határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat. 15/Ajánlati biztosíték nincs.

16/Pontszám: 0-10:

1-5. szempont (szakemberek): módszere: egyenes arányosítás.

Az 5. szempont esetében az Ajánlatkérő ellenőrzött terület alatt a 487/2015. (XII. 30.) Korm. Rend 4 § 16. pontja szerinti fogalmat érti. Ha a szakember az alkalmasságnál előírt gyakorlatát is "ellenőrzött területen", műszaki ellenőrként szerezte, ajánlatkérő az alkalmasságnál előírtakat meghaladó gyakorlati időt veszi csak figyelembe! Ha ua szakember több alkalmassági feltétel igazolásában is szerepel, úgy tapasztalatát az ajánlatkérő, a bemutatott pozícióknak megfelelően többször veszi figyelembe.

Képlet: P = [Avizsgált/ Alegjobb] x (Pmax-Pmin) + Pmin.

6. szempont (ajánlati ár): módszere: fordított arányosítás.

Az ajánlati ár értékelése során az 1., a 3. és 5. feladatkód ajánlati árai együttesen, 50-es súlyszámmal kerül figyelembevételre, az alábbi képlet alapján! Az ajánlati árakat az opcionális résszel együtt kell megadni!

Képlet: P = [Alegjobb/ Avizsgált] x (Pmax-Pmin) + Pmin.

17/Az ajánlattevő köteles ajánlatában a súlyozott mérnöknapi díj megadására, az alábbi képlet alapján:

[(2x "Vezető építési műszaki ellenőri tevékenység (ME-EN-A)" mérnöknap díja) X (6x "Szakági építési műszaki ellenőri tevékenység (ME-V, ME-G, ME-É)" mérnöknap díja) X (1x "Egyéb szaktevékenység" mérnöknap díja)]

18/Szakmai ajánlatként csatolni kell: A közbeszerzési dokumentumok részét képező megbízási díj részletezése, teljesítési, számlázási és kifizetési ütemezés táblázatot (szerződés 1. számú melléklete) kitöltve.

19../ A II.2.4) pontban írtak mellett további Szerződéskötési feltétel, hogy a nyertes - rendelkezzen építési műszaki ellenőrzésre vonatkozó, akkreditált környezetvédelmi vezetési rendszerrel (EMAS, ISO 14001-es sorozat), és minőségbiztosítási rendszerrel (EMAS, ISO 9001-es sorozat), vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek/ minőségbiztosítási rendszerek egyéb bizonyítékaival.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/07/2019