Tjänster - 327329-2019

Submission deadline has been amended by:  434404-2019
12/07/2019    S133

Sverige-Karlskrona: Programvara för tidsredovisning eller personal

2019/S 133-327329

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Karlskrona kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0829
Postadress: Östra Hamngatan 7B
Ort: Karlskrona
Nuts-kod: SE221 Blekinge län
Postnummer: 371 83
Land: Sverige
Kontaktperson: Mikael Augustsson
E-post: mikael.augustsson@karlskrona.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.karlskrona.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgwkwrlnn&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgwkwrlnn&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

HR och lönesystem

Referensnummer: KS 2018/2546 2.6.1
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48450000 Programvara för tidsredovisning eller personal
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

HR och lönesystem för Karlskrona kommun och Räddningstjänsten Östra Blekinge. Upphandlingen avser också service, support, drift och underhåll samt utveckling och tillkommande konsultinsatser under avtalsperioden. De kommunala bolagen erbjuds att delta genom option.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48440000 Programvara för finansiell analys och redovisning
48442000 Programvara för finansiella system
48444100 Faktureringssystem
72212400 Programvaruutvecklingstjänster för affärstransaktioner och personliga affärer
72212450 Programvaruutvecklingstjänster för tidsredovisning eller personal
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72253200 Stödtjänster för system
72261000 Stödtjänster för programvara
72262000 Utveckling av programvara
72267000 Underhåll och reparation av programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE221 Blekinge län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

HR och lönesystem för Karlskrona kommun och Räddningstjänsten Östra Blekinge. Upphandlingen avser också service, support, drift och underhåll samt utveckling och tillkommande konsultinsatser under avtalsperioden. De kommunala bolagen erbjuds att delta genom option.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2031
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/09/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/01/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/09/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Växjö
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/07/2019