Dienstleistungen - 327345-2019

12/07/2019    S133    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Timișoara: Verpflegungsdienste

2019/S 133-327345

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Asociaţia pentru Promovarea Femeilor din România
Nationale Identifikationsnummer: 12917717
Postanschrift: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 69
Ort: Timișoara
NUTS-Code: RO424
Postleitzahl: 300578
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Vasile Moldovan
E-Mail: apfr.achizitii@yahoo.ro
Telefon: +40 356108800
Fax: +40 356108800

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.apfr.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: ONG
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Activitate educațională, consiliere și consultanță

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pachet transport, hrană și pauze de cafea pentru participanți programe perfecționare, 2 loturi în cadrul proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare a comunității mar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 12917717/2018/114817/1/1185
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
55520000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pachet transport, hrana si pauze de cafea pentru participantii la programele de perfectionare, 2 loturi, in cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica” cod SMIS 2014+:114817, dupa cum urmeaza:

— lot 1 – Servicii transport participanti la programul de formare director de magazin, cod CPV 60130000-8 – servicii de transport rutier specializat de pasageri,

— lot 2 – Hrana participanti la programul de specializare in antreprenoriat (masa pranz + pauze cafea), hrana participanti la programele de perfectionare accesare si administrare fonduri (masa pranz + pauze cafea) si hrana participanti la programul de perfectionare director de magazin (masa pranz + pauze cafea), cod CPV: 55520000-1 – servicii de catering; 79952000-2 – servicii pentru evenimente.

Serviciile ce fac obiectul achizitiei vor fi asigurate pentru participantii la programele de formare profesionala derulate in cadrul proiectului „Masuri integrate [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 66 289.08 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 2 – hrană participanți la programul de specializare în antreprenoriat (masă prânz + pauze cafea), la programele de perfecționare accesare și administrare fonduri (mas [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55520000
79952000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Locul principal de prestare.

Locatia de implementare a proiectului: Comuna Frumusica, judetul Botosani.

Cod NUTS: RO212 Botosani (Comuna Frumusica, localitatea Botosani, localitatea Harlau).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lot 2 – hrană participanți la programul de specializare în antreprenoriat (masă prânz+pauze cafea), la programele de perfecționare accesare și administrare fonduri (masa pranz + pauze cafea) si hrana participanti la programul de perfectionare director de magazin (masa pranz + pauze cafea).

Serviciile ce fac obiectul achizitiei vor fi asigurate pentru participantii la programele de formare profesionala derulate in cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica” Cod SMIS 2014+:114817, de catre Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania, in calitatea acesteia de partener in proiect.

Serviciile sunt unt necesare desfasurarii activitatilor directe ale proiectului pentru care achizitorul – APFR este responsabil si vor fi prestate in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul de evaluare de mediu – pondere produse obţinute din producţii ecologice (dintre categoriile de produse utilizate în cadrul prestării serviciului de catering ce face obiectul achiziţiei) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 62 320.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

,,Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica" Cod SMIS 2014+:114817,

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 1 – Servicii transport participanți la programul de formare director de magazin

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60130000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Locul principal de prestare.

Locatia de implementare a proiectului: Comuna Frumusica, judetul Botosani.

Cod NUTS: RO212 Botosani (Comuna Frumusica, localitatea Botosani, localitatea Harlau).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii transport participanti la programul de formare director de magazin.

Serviciile ce fac obiectul achizitiei vor fi asigurate pentru participantii la programele de formare profesionala derulate in cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica” Cod SMIS 2014+:114817, de catre Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania, in calitatea acesteia de partener in proiect.

Serviciile sunt necesare desfasurarii activitatilor directe ale proiectului pentru care achizitorul – APFR este responsabil si vor fi prestate in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Experienta si calificarea personalului de specialitate (soferi). / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 969.08 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica" Cod SMIS 2014+:114817

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1: Cerinta comuna pentru ambele loturi.

Operatorii economici participanti nu trebuie sa se afle în una din situațiile prevăzute în cuprinsul articolelor 59, 60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată, sub sanctiunea excluderii din procedura.

Motivele de excludere vor fi aplicate şi în cazul asociațiilor/subcontractanților/terților susținători, după caz.

Modalitatea de îndeplinire: sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta, odata cu oferta, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, separat, pentru fiecare lot in parte pentru care acesta depune oferta.

Atentie: in conformitate cu Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE in procedurile desfasurate exclusiv prin mijloace electronice din 8.4.2019, precum si Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE, asa cum a fost acesta integrat in Sistemul Electronic de Achizitii publice (SEAP) din 2.7.2019, DUAE configurat deja de catre autoritatea contractanta, aferent procedurii, va fi completat de catre operatorii economici direct in SEAP, la sectiunea dedicata a procedurii de achizitie, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant unic/asociere(lider/ofertant asociat)/subcontractant/tert sustinator, conform ghidului de utilizare DUAE ofertant, publicat de catre Agentia pentru Agenda Nationala a Romaniei.

Atentie: DUAE se va completa separat, pentru fiecare lot in parte, conform Notificarii ANAP privind utilizarea DUAE, asa cum a fost acesta integrat in Sistemul Electronic de Achizitii publice (SEAP) din 2.7.2019.

DUAE astfel completat va putea fi vizualizat si analizat de catre autoritatea contractanta in sectiunea dedicata acestuia.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele justificative pot fi:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

4) Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular nr. 1);

5) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise, însotite de traducerea in limba romana, dupa caz.

Persoanele ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante, precum și a celor implicați în procedură este:

— Consiliul Directo [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 2. Proportia de subcontractare. In cazul în care ofertantul intenționeaza să subcontracteze parțial serviciile, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii, cu activitățile pe care le vor realiza, precum și sumele aferente prestațiilor.

Loturile: 1. Proportia de subcontractare. In cazul în care ofertantul intenționeaza să subcontracteze parțial serviciile, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii, cu activitățile pe care le vor realiza, precum și sumele aferente prestațiilor.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta, odata cu oferta, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, separat, pentru fiecare lot in parte pentru care acesta depune oferta. Atentie: in conformitate cu Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE in procedurile desfasurate exclusiv prin mijloace electronice din 8.4.2019, precum si Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE astfel cum a fost acesta integrat in Sistemul Electronic de Achizitii publice (SEAP) din 2.7.2019, DUAE configurat deja de catre autoritatea contractanta, aferent procedurii, va fi completat de catre operatorii economici direct in SEAP, la sectiunea dedicata a procedurii de achizitie, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant unic/asociere(lider/ofertant asociat)/subcontractant/tert sustinator, conform ghidului de utilizare DUAE ofertant, publicat de catre Agentia pentru Agenda Nationala a Romaniei. Atentie: DUAE se va completa separat, pentru fiecare lot in parte, conform Notificarii ANAP privind utilizarea DUAE, asa cum a fost acesta integrat in Sistemul Electronic de Achizitii publice (SEAP) din 2.7.2019. DUAE astfel completat va fi va putea fi vizualizat si analizat de catre autoritatea contractanta in sectiunea dedicata acestuia. Necompletarea si nedepunerea DUAE conform cerintelor de mai sus, odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător), atrage respingerea ofertei ca inacceptabilă. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile: Declaratia privind partea/partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de subcontractanti si acordul de subcontractare (la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/incheiate între ofertant și subcontractant/subcontractanții nominalizați în ofertă, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.)

Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta, odata cu oferta, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, separat, pentru fiecare lot in parte pentru care acesta depune oferta. Atentie: in conformitate cu Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE in procedurile desfasurate exclusiv prin mijloace electronice din 8.4.2019, precum si Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE, asa cum a fost acesta integrat in Sistemul Electronic de Achizitii publice (SEAP) din 2.7.2019, DUAE configurat deja de catre autoritatea contractanta, aferent procedurii, va fi completat de catre operatorii economici direct in SEAP, la sectiunea dedicata a procedurii de achizitie, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant unic/asociere(lider/ofertant asociat)/subcontractant/tert sustinator, conform ghidului de utilizare DUAE ofertant, publicat de catre Agentia pentru Agenda Nationala a Romaniei. Atentie: DUAE se va completa separat, pentru fiecare lot in parte, conform Notificarii ANAP privind utilizarea DUAE, asa cum a fost acesta integrat in Sistemul Electronic de Achizitii publice (SEAP) din 2.7.2019. DUAE astfel completat va fi va putea fi vizualizat si analizat de catre autoritatea contractanta in sectiunea dedicata acestuia. Necompletarea si nedepunerea DUAE, conform cerintelor de mai sus, odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea ofertei ca inacceptabilă. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile: declaratia privind partea/partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de subcontractanti si acordul de subcontractare (la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/incheiate între ofertant și subcontractant/subcontractanții nominalizați în ofertă, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se va/vor constitui in anexe ale contractului.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/08/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/02/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/08/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SICAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică).

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SICAP www.e-licitatie.ro ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile, calculat conform art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac, în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019