Dienstleistungen - 327428-2019

12/07/2019    S133    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Dänemark-Lynge: Reparatur- und Wartungsdienste

2019/S 133-327428

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Allerød Kommune, Park & Vej
60183112
Vassingerødvej 2
Lynge
3540
Dänemark
Kontaktstelle(n): Louise Falk
Telefon: +45 48100810
E-Mail: lfal@alleroed.dk
NUTS-Code: DK013

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/103310741.aspx

Adresse des Beschafferprofils: http://alleroed.dk/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

EU udbud af vintervedligeholdelse

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Allerød Kommune udbyder vintervedligeholdelse i form af snerydning og glatførebekæmpelse på en række veje, stier og øvrige kommunale arealer. Formålet med vintervedligeholdelsen er at sikre fremkommeligheden, sikkerheden samt overholdelse af lovpligtige forpligtelser på kommunale gangarealer, cykelstier og kørebaner samt diverse kommunale ejendomme som skoler, institutioner, biblioteker mv.

Opgaven udbydes i 5 delaftaler, hvor der kan bydes på en, flere eller alle 5 delaftaler.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 882 251.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Glatførebekæmpelse på klasse 1 veje

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233139
45233141
50000000
50230000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK013
Hauptort der Ausführung:

Nordsjælland

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delaftalen dækker glatførebekæmpelse med lastbil på vejarealer på landet, bymidten og villaveje. I definitionen vejareal indgår flere rundkørsler, parkeringspladser og svingbaner på delaftalen. Ved glatførebekæmpelse spredes begge vejbaner på én gang. Ved veje med midterheller eller anden forhindring på vejen skal der køres i begge retninger. Saltsprederens spredebredde justeres i forhold til aktuelt vejareal - fra vejrabat til vejrabat.

Kortbilag til denne rute findes via dette link

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Alleroed&Page=ext_udbud_vinter_del1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Snerydning på klasse 1 og 2 veje

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233139
45233141
50000000
50230000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK013
Hauptort der Ausführung:

Nordsjælland

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delaftalen dækker over snerydning med traktor på 2 forskellige vejklasser (klasse 1+2 veje køres altid sammen). Delaftalen dækker vejarealer på landet og i by. I definitionen vejareal indgår flere rundkørsler, svingbaner, parkeringspladser, buslommer/stoppesteder og cykelstier uden afskærmning på delaftalen.

Kortbilag til denne rute findes via dette link

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Alleroed&Page=ext_udbud_vinter_del2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Snerydning og glatførebekæmpelse på større klasse 1 veje

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233139
45233141
50000000
50230000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK013
Hauptort der Ausführung:

Nordsjælland

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delaftalen dækker snerydning og glatførebekæmpelse med lastbil(er) på vejarealer på kommunens overordnede trafikveje. Endvidere dækker denne delaftale også vejearealer der kun skal glatførebekæmpes. I definitionen vejareal indgår flere rundkørsler, svingbaner, buslommer/stoppesteder og cykelstier uden afskærmning på delaftalen.

Ved glatførebekæmpelse spredes begge vejbaner på én gang. Ved veje med midterheller eller anden forhindring på vejen, skal der køres i begge retninger. Saltsprederens spredebredde justeres i forhold til aktuelt vejareal - fra vejrabat til vejrabat.

Ved kombinationskørsel skal der altid glatførebekæmpes og sneryddes på samme tid. Der skal altid sneryddes i hele vejens bredde, med mindre vagthavende har beordret andet.

Kortbilag til denne rute findes via dette link

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Alleroed&Page=ext_udbud_vinter_del3

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Snerydning og glatførebekæmpelse på klasse 1 cykelstier, gangstier og fortove

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233141
50000000
50230000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK013
Hauptort der Ausführung:

Nordsjælland

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delaftalen dækker snerydning og glatførebekæmpelse med traktor på cykelstier, gangstier og fortove. I definitionen cykelstier, gangstier og fortove indgår flere tunneller, bomme og rundkørsler med nedsænket sti/fortov. Dette sætter nogle krav til størrelse af maskiner.

Nogle cykelstier er så bredde at der skal køres 2 eller flere gange. Ligeledes skal der steder med kombineret cykelsti og fortov, køres flere gange. Der skal altid sneryddes og glatførebekæmpes i hele stiens og/eller fortovets bredde. Ved snerydning, glatførebekæmpes delaftalen samtidig. Dog kan der efter besked fra vagtpersonalet, undlades glatførebekæmpelse.

Kortbilag til denne rute findes via dette link

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Alleroed&Page=ext_udbud_vinter_del4

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Snerydning og glatførebekæmpelse på skoler og institutioner

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233141
50000000
50230000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK013
Hauptort der Ausführung:

Nordsjælland

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delaftalen består af snerydning og glatførebekæmpelse af institutioner (børnehaver og vuggestuer) samt skoler inkl. SFO-er. Der sneryddes og glatførebekæmpes i en bredde af 1,5 meter.

Kortbilag til denne rute findes via dette link

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Alleroed&Page=ext_udbud_vinter_del5

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 067-157145
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Glatførebekæmpelse på klasse 1 veje

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/06/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
FMT A/S
Hammersholt Erhvervspark 32
Hillerød
3400
Dänemark
Telefon: +45 48171775
NUTS-Code: DK013
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 270 820.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Snerydning på klasse 1 og 2 veje

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/06/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Storkedal Landbrug & Transport
Lyngevej 259
Lynge
3540
Dänemark
Telefon: +45 40289558
NUTS-Code: DK013
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 550 260.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Snerydning og glatførebekæmpelse på større klasse 1 veje

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/06/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Storkedal Landbrug & Transport
Lyngevej 259
Lynge
3540
Dänemark
Telefon: +45 40289558
NUTS-Code: DK013
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 545 400.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Snerydning og glatførebekæmpelse på klasse 1 cykelstier, gangstier og fortove

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/06/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
FMT A/S
Hammersholt Erhvervspark 32
Hillerød
3400
Dänemark
Telefon: +45 48171775
NUTS-Code: DK013
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 412 280.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Snerydning og glatførebekæmpelse på skoler og institutioner

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/06/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
FMT A/S
Hammersholt Erhvervspark 32
Hillerød
3400
Dänemark
Telefon: +45 48171775
NUTS-Code: DK013
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 103 491.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dänemark
Telefon: +45 35291000
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet-Adresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dänemark
Telefon: +45 41715000
E-Mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019