Dienstleistungen - 327495-2019

12/07/2019    S133    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Warschau: Reklamedienste

2019/S 133-327495

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miasto Stołeczne Warszawa
pl. Bankowy 3/5
Warszawa
00-950
Polen
Kontaktstelle(n): Agata Cendrowska, adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 2, pok. 302
Telefon: +48 224431416
E-Mail: acendrowska@um.warszawa.pl
Fax: +48 224431402
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.um.warszawa.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.um.warszawa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Promocja m. st. Warszawy podczas imprezy Gwiazdy na Warszawskich Fontannach

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/AC/271/III-111/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79342200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest promocja m. st. Warszawy podczas imprezy Gwiazdy na Warszawskich Fontannach.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 162 601.63 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest promocja m. st. Warszawy podczas imprezy Gwiazdy na Warszawskich Fontannach.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Gwiazdy na Warszawskich Fontannach to lekkoatletyczne zawody, które odbędą się w sierpniu 2019 roku przy Multimedialnym Parku Fontann. Jest to kontynuacja rozpoczętego w 2018 roku cyklu, w którym wystąpią największe gwiazdy lekkoatletyki na czele z polskimi medalistami mistrzostw Świata i Europy. Rywalizacja odbywać się będzie w dwóch konkurencjach: pchnięciu kulą i skoku o tyczce. Planowane jest także dodanie dodatkowych konkurencji np. skok w dal. Przed samą imprezą dla mieszkańców Miasta zostanie zorganizowany otwarty Piknik Lekkoatletyczny gdzie każdy będzie mógł się sprawdzić w wybranych dyscyplinach. Jest to doskonała forma promocji skierowana w masową grupę odbiorców. Wizerunek Miasta promowany będzie zarówno w Polsce (w trakcie imprezy oraz w transmisjach TV), ale również na arenie międzynarodowej.

Popularność lekkoatletyki wśród mieszkańców Warszawy oraz mediów ma duże znaczenie na wysokość ekwiwalentu marketingowego w odniesieniu do marki Warszawa. Promocja Miasta odbywać się będzie wszelkimi dostępnymi kanałami (Media, billboardy, plakaty, ulotki itp.) co ma duże przełożenie na dotarcie do różnych grup. Impreza ma rangę międzynarodową co znacząco podnosi jej prestiż i przekłada się na promowanie Miasta poza granicami kraju. Zasadne jest zatem udzielenie zamówienia podmiotowi, który w tak duży stopniu przyczyni się do podniesienia znaczenia marki Warszawa.

Realizację zadania powierza się podmiotowi, który odpowiada na zapotrzebowanie w zakresie promocji m.st. Warszawy i poprzez swoje działania realizuje założone cele marketingowe Miasta w zakresie promocji i upowszechniania sportu. Zleceniobiorca jest jedynym pomysłodawcą i organizatorem imprezy.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/06/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
ul. Piaseczyńska 71
Warszawa
00-765
Polen
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 162 601.63 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
patrz pkt VI.4.1)
Warszawa
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019