Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 327545-2020

Unrevised Machine Translation

13/07/2020    S133

Poland-Goniądz: Environmental planning

2020/S 133-327545

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 113-274534)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Biebrzański Park Narodowy
Postal address: Osowiec – Twierdza 8
Town: Goniądz
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 19-110
Country: Poland
Contact person: Tomasz Powałko
E-mail: sekretariat@biebrza.org.pl
Telephone: +48 857380620
Fax: +48 857383021

Internet address(es):

Main address: www.biebrza.org.pl

Address of the buyer profile: https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Preparation of the draft conservation plan of the Biebrza National Park

Reference number: ZP.26.11.2020
II.1.2)Main CPV code
90712000 Environmental planning
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

The subject of the contract is a service for the preparation of a draft conservation plan for the Biebrzański National Park. A detailed description of the subject of the contract is shown in Annex 1 to the SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/07/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 113-274534

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 16/07/2020
Local time: 10:00
Read:
Date: 27/07/2020
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Instead of:
Date: 13/09/2020
Read:
Date: 24/09/2020
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 16/07/2020
Local time: 10:30
Read:
Date: 27/07/2020
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: